Recensie van Monniksoog - Cees Nooteboom

‘Beste Phaidros, waar ga je heen en waar kom je vandaan?’

Cees Nooteboom
Monniksoog
Uitgever: Karaat
2016
ISBN 9789079770311
€ 17,95
48 blz.

Zelfs de tekst van het nawoord is van een grote schoonheid. In zijn vertrouwde bedachtzame stijl, waarbij elk woord precies op zijn plaats staat, maakt Nooteboom ons deelgenoot van zijn dilemma: ‘hoeveel moet je vertellen of uitleggen, hoeveel geheimen die voor het maken nodig waren mag je voor jezelf houden als je denkt dat ze wezenlijk waren?’ De lezer is gewaarschuwd, zeker als hij dit nawoord, simpelweg ‘Monniksoog’ geheten, leest voor hij de bundel betreedt. Mag hij wel verstrooiing vinden in deze gedichten, of wordt hij uitgedaagd tot een spelletje Pokémon GO voor intellectuelen?
Er zijn aanwijzingen genoeg. We lezen in nr. 18: ‘hier lopen twee mannen met daartussen vier / eeuwen, ze hebben het over de ziel, (…) Je hoort die twee stemmen, frans, italiaans, / in de wind op de landweg’. Het nawoord verklapt dat het hier over Valéry en Da Vinci gaat, maar dat zijn slechts namen. De mannen in dit gedicht zijn voor de dichter vertrouwd gezelschap. Hij zet hun gedroomde gesprek voort, en er is haast bij: ‘het gedicht van de twijfel / of het bewustzijn bestaat, en wanneer het dan // sterft zonder meer.’

Het gaat in deze gedichten niet om de antwoorden, maar om de vragen die worden opgeroepen. De vorm sluit daar nadrukkelijk bij aan. In Monniksoog hanteert de dichter een vrij vaste vorm. Of misschien wel een vaste vrije vorm. Drie kwatrijnen en een halve regel. De kwatrijnen zijn niet strak metrisch, en veelal zonder rijm. Soms lijken de zinnen wat willekeurig afgebroken om in het visuele beeld van de strofen gegoten te kunnen worden. Voorop staat de uitgesponnen gedachte, die al zoekend onder woorden wordt gebracht. Die paar losse woorden op de verder lege laatste regel lijken te onderstrepen dat het gedicht niet af is, dat de gedachte verder gaat.

27

Waarom laten de doden ons niet met rust?
Ze strooien hun namen over de weg
waarop wij moeten lopen, ze doen hun
dichtregels in onze laatste slaap voor de ochtend

waarna ze weer weg zijn, afwezig alsof
het een beroep is, afgewend, oogloos,
verborgen in hun eigen jargon, het dialect
van doden onder elkaar, zonder

toegang voor ons, een ras zonder paspoort
of stem dat in onze herinnering inbreekt
zonder ooit een afspraak, naast ons loopt
of op de rand van het bed zit waarin ze

ooit lagen.

Na deze laatste zin kunnen we het gedicht hernemen: ‘Waarom laten de doden ons niet met rust?’ Mooi hoe het ‘strooien’ van hun namen associaties oproept met het verstrooien van as. Het is het bekende thema van de ouder wordende mens, die met steeds meer doden te leven heeft: ‘Elke nacht omringd door mensen / die niets meer omringen / dromen van wie niet meer dromen / of niets doen dan dat’ ( Ellen Warmond, ‘Um Mitternacht hab’ ich gewacht’). Verontrustend is, dat de doden zelfs op de rand van het bed (‘waarin ze ooit lagen’) komen zitten. De dichter ligt immers in ditzelfde bed terwijl hij de dromen van de ‘laatste slaap voor de ochtend’ van zich afschudt. En waarschijnlijk realiseert hij zich opeens, dat ook hij een schim zal worden die bij anderen op de rand van het bed zit, dat de doden hem zijn voorland tonen.
Ik struikel over ‘ze doen hun’ in de derde regel. Een kinderlijk gebruik van ‘doen’, doe je best, doe je ogen maar dicht, doe je jas aan. Het doet de strofe geen kwaad wanneer we hier het meer voor de hand liggende ‘stoppen’ schrijven, het gedicht lijkt een dergelijke ingreep te verdragen. Er is geen vast metrum of aantal lettergrepen per regel, geen rijm dat doorbroken wordt. Het gaat om de inhoud, om de beelden.

Monniksoog is te lezen als een bundeling van 33 losse gedichten, maar ook als één enkel gedicht over een dichtersleven, over een oereiland, en over de – bijna oosterse – verstilling die je kunt aantreffen op duin, strand en schelpenpad,’ zo wordt ons beloofd door de uitgever. De gedichten verhalen van een hallucinerende tocht over nachtelijke eilanden, waarin ‘een ik die hij is, een hij die ik ben’ overleden familieleden en vrienden tegenkomt, en gesprekken opvangt van door hem gekoesterde schrijvers die door de duinen dwalen. Gesprekken over de ziel, over oorsprong en bestemming, de vraag wie je bent.
Soms ligt de surrealistische sfeer er wat dik bovenop: ‘Mijn broers waren doorzichtig. / Ik zag het pad door ze heen.’ Over Phaidros en Sokrates maakt hij een anachronistische grap: ‘Ze staan even stil / op het duinpad om een sigaret op te steken,/ maar als ik een foto maak staat er later niets op’. Nooteboom zou Nooteboom niet zijn als hij zich niet hyperbewust zou tonen van deze dubbelheid: ‘Nu moest ik kiezen, tussen / het echt van de struik, de droom van de steen’.
In zijn nachtelijke omzwervingen graaft hij niet alleen in zijn eigen verleden, maar buigt hij zich ook over de oorsprong van de menselijke beschaving: ‘Niemand had ons bedacht, wij zaten in het gruis / van de eerste seconde’. Het ene moment word ik het verhaal in getrokken, het volgende moment blijf ik hangen bij een gedicht dat krachtig genoeg is om op zichzelf te staan.

Op zijn tocht over de eilanden worden veel vragen opgeworpen: ‘Wie hij was vroeg de kraai boven de berken, / maar hij wist geen antwoord’; ‘ze hebben het over de ziel, hoe / moeilijk die het vindt het lichaam alleen te laten / als het sterft’. De dichter lijkt zich in een schemertoestand te bevinden, en ziet de film van zijn leven aan zich voorbijtrekken. ‘Op het strand vind je alles (…) je verleden zonder de namen, een moeder (…) wie je wou worden en wie je niet werd’.

Nu vlieg ik, mijn vleugels hoef ik niet te bewegen, een man
van wind ben ik, en daar zie ik mijn andere lopen, beneden,
een man als een hond met zijn neus naar de
aarde, en ik zweef hier met tussen mijn tanden een lied

dat ik nooit heb geleerd.

Monniksoog is het verhaal van een oudere dichter die terugkijkt op zijn leven, maar dat is het niet alleen. ‘Verdwijnen’ is altijd al een belangrijk thema in het werk van Nooteboom geweest, vaak gekoppeld aan het thema ‘identiteit’. In Rituelen worden we deelgenoot van het verlangen van één van de hoofdpersonen om zijn identiteit, en tenslotte zelfs zijn bestaan, uit te wissen. Het boekenweekgeschenk van 1991, Het volgende verhaal, speelt zich af in een soort overgangswereld tussen leven en dood, waarbij de passagiers van een schip op de Amazone één voor één hun levensverhaal vertellen alvorens in het niets op te gaan. En de hoofdfiguur van Allerzielen (1998) is een cameraman die het tot zijn levensdoel heeft gemaakt om juist de dagelijkse, niet opzienbarende verschijnselen in de wereld voor vergeten (verdwijnen) te behoeden door deze op film vast te leggen.

Aan het eind van de bundel komt de dichter terug wij zijn vertrekpunt op Schiermonnikoog: ‘voorbij de uiterton, in legendes van stuifdijk / en zandbank, gefluister van Willemsduin / in de golven over Wantij en Rif, / een sluimerketting van naam en vergeten // waarin iemand verdwijnt’. Juist dan wanneer hij zijn omgeving nauwkeuriger waarneemt en beschrijft worden de gedichten krachtiger en toegankelijker. ‘Wind, het eerste licht, / de ochtend vol gesprekken van vogels, karekiet, kluut, // fuut, taal die ik niet spreek, die ik hoor.’ De dichter die zich verwondert over de taal, de eenling, de zoeker, de reiziger. Nooteboom heeft met deze bundel een zeer persoonlijk portret, een ultiem zelfonderzoek geschreven.

***
De titel van deze recensie is de opening van de Phaidros van Plato, in de vertaling van de School voor Filosofie, Amsterdam. De Phaidros (in het Nederlands ook vaak aangeduid als ‘Phaedrus’), is een dialoog tussen Sokrates en één van zijn leerlingen waarin Plato allerhande thema’s uit zijn filosofie aansnijdt, met name het wezen van de taal, de eros en de retorica. In veel gedichten uit Monniksoog verwijst Nooteboom naar dit werk of reageert hij op denkbeelden hieruit.

Gedichten

Vijf gedichten die de aandacht trokken tussen de inzendingen in de eerste ronde van de Meander Dichtersprijs 2017.

Jeanet van Omme (1960)

Waar vader is hij mag

waar vader is hij mag toch wel eens terugkomen weet
jij waar hij is weet je dat niet zeg ik hij is dood kijkt ze
weg het lijkt of dit mijn moeder is deze vrager met haar
eeuwenoude handen maar of dat zo is weet ik niet
mevrouw met de kledingvoorschriften die haar
dromen vertelt weet jij waar hij is weet je dat niet
zangeres op de overloop en dronkelap op de wc tuinier
die in zichzelf praat hij mag toch wel eens terugkomen
meisje in Enschede en haar verzonnen vriendje onder
de krentenboom moeder van drie dochters zeg ik hij is
dood kijkt ze weg slappelachvrouw rokende lezer
rotsige ruziemaker weet jij waar vader is weet jij waar
hij is weet je dat niet zeg ik hij is dood kijkt ze weg hé
een zeilboot ruim die taart eens op leuke mensen en ze
wijst naar een foto van zichzelf en weet jij waar hij is

Kris de Lameillieure (1962)

ze zegt zoveel

met één woord. en soms nog meer
als ze zwijgt. een voor een puurt ze
de letters. verfijnen, schrapen maar
niet liquideren. in haar hoofd balanceert ze,
weegt de regels af. ze berekent verhalen,
verbeeldt de prijs.

ik raak haar kwijt als ze woordeloos
haar boek opent. gesloten hoofdstukken,
stille tussenbladen. ze blijft herwerken
op verdroogd perkament. altijd vraagt ze
of ze nieuws zal schrijven. of haar laatste
woord haar laatste is.

Rinske Kegel (1973)

Complexe botbreuk

Moet ik een vijand nemen
of iemand om op te mopperen
zomaar iemand van straat plukken
om in het gezicht te slaan, hard

de vrede bewaren, waarin dan

het zachte lapje van vroeger dat naar mij rook
is gereïncarneerd
als ik dood ga zal het een vliegend tapijt zijn

in de tijd, zeker

ik verlang naar een complexe botbreuk
die toch gelijmd kan worden.

Jill Marchant (1986)

Nachtschade

ge hebt mij mogen lenen
maar ge hebt mij niet teruggezet
wist ge niet waar
mij te leggen

waart ge vergeten
op welke plank
gij voor het eerst uw ogen brandde
in mijn flank
ik zoek een plek nu
verhuis
mij

ge zocht
naar hoe ge mij moest lezen
best ‘s nachts of overdag?
ik wachtte
tot ge het juiste blad zou aanraken
gij tot ik zou openvallen
op de pagina met waarheid in pacht

ik vroeg het mij al af
of ge mij zou uitlezen
tot aan mijn open einde – ge kunt daar niet tegen
gij met uw universum open deuren

ge hebt mij een paar keer verlengd – ge denkt altijd in het verlengde van
tegelijkertijd andere boeken
verleid – ge denkt altijd in verleiding
ze op uw nachtkast gelegd
naar mij gekeken
een ‘neen’ gezwegen
haar in uw bed gelezen

ik zal de causaliteit niet overschatten
ik zal sec zijn: de uitleentermijn is overschreden
wij zijn klaar
wie betaalt
de nachtschade
wie de boete – we stonden op uw kaart
sec: open einde – …

J.V. Neylen (1989)

vlieg

Je schaduw deed denken aan een jonge vrouw
wulps uitdagend op het bed — de levenspiek zo moeiteloos
met een been gebogen, het andere gestrekt.

Ik probeerde je er naartoe te draaien, maar je bleef
met je poten als haren gevouwen
in een hardnekkige yogarust.

En ik met al mijn vechten, al dat duwen en trekken,
wou plots dat ik, uit mijn schaduw getreden,
een dergelijke rust kon beleven.

Er straalde een esthetiek uit je groene koplampogen,
mysterieus als art-nouveau. En dan trok je weg,
zo volledig dat enkel ik nog uitgestrekt naast je lag.

Gedichten

door Simon Mulder (1986)

De mannen van de geest, die nacht aan nacht
Steeds tussen stapels boeken zijn gezeten
De mannen die, soms bladerend verbeten,
Alsof in boeken wat zij zochten wacht,

En dan weer kortaf krassend met hun pennen,
Daar kalend en uitdijend in hun stoel
De jaren tellen – en voor welk doel?
Zij denken het heelal te kunnen mennen

Met wet en stelsel op te kunnen tuigen
En jagen op de sterren in hun vlucht;
De mannen, die nog met hun laatste zucht
De wereld voor zich willen laten buigen

De mannen, die in kamertjes doorrookt
Elkaar bestrijden om een onnut feit
En zich verheugen om een nietigheid –
Het spookt om hen zoals het in hen spookt

Als men hen ziet, ziet men hen ontevreden;
De mannen van de geest, die nacht aan nacht
Steeds vrezen dat hun waarheid wordt ontkracht:
Tot deze orde ben ik toegetreden.

Uit: Avantgaerde, Leest der Poëzie, jaargang 2, februari 2011

Dat ik het, alle moed verzamelend,
toen je daar stond, niet zei zoals verwacht,
maar wankelmoedig, zacht, bedacht
op vallen, onbeholpen stamelend;

dat je gelachen hebt zoals je lacht;
dat we twijfel en vormelijk verzet
voorgewend hebben – niets heeft het belet:
we vielen, we veroverden de nacht.

Was het een wensen dat ik in je las,
een naderen met een geschenk, was het
een wenken, donker en onopgezet?
Je werd onhoudbaar mooier dan je was.

Mooier dan ik verdien. Je wist misschien
al lang dat ik ons samen had gezien.

Uit: De Titaan, literair blad uit het zuiden, no. 6, juli 2015

Interview met Simon Mulder

Een idioom dat niet dat van een krantenbericht is

 

Simon Mulder (1986) studeerde vergelijkende en historische taalwetenschap aan de Universiteit Leiden en wijsbegeerte en klassieke talen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft gedichten, waarbij hij gebruikmaakt van vaste vormen en legt zich toe op de voordrachtskunst. Hij is oprichter van Stichting Feest der Poëzie, waarmee hij poëzie- en muziekevenementen organiseert en verzorgt de uitgave van ‘Avantgaerde’, een geheel met de hand gezet, gedrukt en gebonden tijdschrift voor de dichtkunst.

Wat ik in je bewonder is het consequente in je gedrag, de vormvastheid die je ook in je gedichten toont. Natuurlijk komt deze ‘reïncarnatie van Oscar Wilde’ (aldus Robin Kerkhof in alle interviews terug – wat zou je daar nog aan toe willen voegen?
Bij Oscar Wilde haal ik het natuurlijk in geen enkel opzicht, maar sinds ik mijn haar korter draag word ik vaak met hem vergeleken. Vergelijkingen met anderen en opvattingen over wie ik ben, zijn vaak puur ingegeven door de vorm. Maar met die vorm gaat uiteraard ook een inhoud samen.

Je doet alles zelf – de aankleding van jou als dichter, de verzorgde uitgaven. Is dat inderdaad een soort van handigheid, zoals dezelfde Kerkhof beweert?
Het ontstaan van al deze praktijken is een geleidelijke en natuurlijke ontwikkeling geweest: het leren voor mezelf concreet te maken waar ik voor sta en de ambitie om me beter te leren uitdrukken op allerlei vlakken, een doorgaand proces overigens. Voor zover het handigheid is, is het dus de handigheid van een ambacht dat men zich eigen heeft gemaakt: het toepassen van je opvattingen en het zoeken naar en je eigen maken van praktijken die daarbij passen. Voor dat laatste heb ik wel in sommige onderwerpen moeten duiken; om bij jouw voorbeelden te blijven: niet alleen waar je een bepaalde 19e-eeuwse soort das vandaan kunt halen en hoe je die moet knopen, maar ook hoe de boekdrukkunst werkt. Inkt aan je handen dus! Dit alles ingegeven door de noodzaak het meeste zelf te verzamelen of te maken, daar veel zaken waar ik waarde aan hecht geen vanzelfsprekendheid meer zijn, én het plezier om me erin te verdiepen en het onder de knie te krijgen.

Je bent wat persoon en activiteiten betreft gemakkelijk te traceren op het internet; je gedichten tref ik veel minder daar aan. Heb je geen vaste plek waarop je publiceert online? Komt alles direct in je tijdschrift Avantgaerde?
Mijn productie qua gedichten ligt tamelijk laag. Zelfs mijn aandeel van drie tot vijf gedichten in Avantgaerde, dat tot nu toe jaarlijks tot tweejaarlijks verscheen, is soms lastig te halen. Omdat ik de voorkeur aan Avantgaerde geef -of incidenteel een festivalbloemlezing of een ander literair tijdschrift- verschijnt er weinig online.

Je zegt in een interview met Cleeft (januari 2016) dat het een beetje uit de hand gelopen is. Het gaat je om het ‘gesamtkunstwerk’ en heeft de functie deze ‘gefragmenteerde’ tijd te helen. Is dat niet een ongelooflijke verantwoording?
Ik voel me ertoe bewogen iets moois neer te zetten dat, al is het beperkt in ruimte, tijd en bereik, een verbinding maakt met iets wat de fragmentatie overstijgt. Dat nastreven vereist veel tijd en toewijding, natuurlijk zou ik dat het liefst laten plaatsvinden met een haast nonchalante vanzelfsprekendheid. Maar wanneer je er flink mee aan de gang gaat, kan dat eerder tot een zekere vorm van radicalisme en evangelisatiedrang leiden. Een en ander zal ik daardoor niet altijd even magistraal en genuanceerd uitvoeren. Verder dien ik, aangezien wat ik doe en waar ik voor sta in onze tegenwoordige cultuur niet heel courant is, de boodschap wat sterker aan te zetten dan hij daadwerkelijk bedoeld is.
Het is hoe dan ook lastig om niet te stileren en het niet enigszins ‘groot’ te brengen, als je het hebt over wat alleen in de kunst uit te drukken is. Je gaat toch op een podium staan met kleding die je niet draagt als je om een boodschap gaat, om in een idioom dat niet dat van een krantenbericht is, iets te brengen op een toon die niet die van een nieuwslezer is. Maar het idee dat gebracht wordt is dan ook niet dat wat in de winkel, in een krantenbericht, of door een nieuwslezer gezegd wordt.
Er voltrekt zich een ritueel: het publiek komt naar een sacrale plaats die is afgesloten van de dagelijkse omgeving, de uitzonderlijk geklede persoon op het podium verricht geconcentreerd handelingen die het publiek herkent als gestileerde verwijzing naar het algemeen menselijke of het onbevattelijke, er voltrekt zich iets, noem het catharsis, in het publiek, en men gaat hopelijk naar huis met het besef: du mußt dein Leben ändern.
Deze manier van podiumkunst maken is in veel omgevingen niet meer gebruikelijk, maar dit is de vorm waarin mijn inhoud past.

Je brengt ook het werk van de ‘grote doden’ terug, waarmee je onze tijd voor even stop zet. Hoe kom je elke keer weer terug?
Ik denk dat dat mogelijk is op deze manier: hoe meer je je verdiept in de cultuurgeschiedenis, des te meer parallellen je ziet met de tijd van nu. Ook late 19e-eeuwers maakten zich zorgen over de snelle technische ontwikkelingen, internationale spanningen, nieuwe politieke partijen en maatschappelijke onrust rondom etnische minderheden; ook zij waren op zoek naar nieuwe soorten spiritualiteit, ook zij hunkerden naar succes, erkenning, waardering en liefde, ook zij maakten afschuwelijke fouten op allerlei gebieden. Verschillen in omgangsvormen, taalgebruik en inrichting van de maatschappij zorgen voor een barrière tussen ons en het verleden, maar die kan doorbroken worden; actualisatie van het verleden, zoals hierboven, is een begin. Als je even in het verleden pootje hebt gebaad, is een volledige onderdompeling nodig om te begrijpen wie es eigentlich gewesen ist, om daar inzicht, inspiratie of vermaak uit te halen. En vaak beleef je dan ook de ontmaskering van de actualiteit als waan van de dag. Daarna ga je met een andere blik weer de wereld van nu in. Idealiter is dat de beleving van onze literaire voorstellingen.

Het vormvast schrijven, zeg je in een interview met het Literatuurhuis (2011), begon bij een gedicht van Kloos, Dood-gaan . Het gedicht wordt een solide geheel en lijkt niet vanuit een emotie geschreven maar vanuit een opdracht, het ‘helen’. Kun je er iets meer over vertellen?
Interessant dat je dat zo zegt. Het gedicht wordt liefst inderdaad een geheel, maar dat hoeft niet solide te zijn. Vorm en inhoud sluiten op elkaar aan, en dat zorgt voor de schoonheid van het gedicht, maar mooi hoeft niet prettig, emotioneel gelijkmatig of gemakkelijk verteerbaar te zijn. Overeenkomst in vorm en inhoud kan ook betekenen dat, als een gedicht bijvoorbeeld inhoudelijk een ontwikkeling van beheerst naar extatisch doormaakt, de vorm aan het eind uit elkaar spat: van netjes metrisch en rijmend naar -natuurlijk óók gecomponeerde- chaos. Op die manier omhelzen vorm en inhoud elkaar nog steeds; het gedicht heeft dan zijn eigen evenwicht.
Mijn werk heeft vaak zijn oorsprong in een gemoedsbeweging, maar een gedicht is meer dan alleen dat: deze aanzet moet uitgewerkt worden om ‘bovenpersoonlijk’ te worden, ook voor andere mensen toegankelijk te kunnen zijn. De inkadering, stilering en aansporing om je gedachten te ordenen van de vaste vorm helpen daarbij.

Ik stel me zo voor dat je de hele dag besteedt aan de poëzie. Het zou fijn zijn te weten dat je daarnaast in spijkerbroek en op gympen elke avond basketbal speelt op straat, of?
Het zou me opbreken als ik de hele dag aan de poëzie zou besteden; wel houd ik me de hele dag bezig met taal in bredere zin. Ik ben docent klassieke talen op een middelbare school in Amsterdam, en in mijn vrije tijd doe ik onderzoek in de historische taalkunde aan de Universiteit Leiden. Ik moet je teleurstellen waar het gympen of spijkerbroek betreft, deze heb ik niet in huis! Uiteraard houd ik niet alleen maar van ‘hoge cultuur’, maar mijn bezigheden en verschijning zijn geen masker dat ik bij thuiskomst af doe om te ontspannen en er dan als een heel ander iemand onder vandaan te komen.

Recensie van Brief aan wie niet bestaat - Peter WJ Brouwer

Een dichter in dialoog met wie niet

Peter WJ Brouwer
Brief aan wie niet bestaat
Uitgever: In de Knipscheer & uitgeverij P
2016
ISBN 9789062659357
€ 16,50
64 blz.

Het is decennia geleden dat ik een brief schreef waarop ik geen antwoord verwachtte, noch verlangde. Ik had een ingewikkelde driehoeksrelatie beëindigd, en vond dat de geadresseerde wel enig recht had op een verklaring van mijn kant. Doorgaans is een brief, zoals Aristoteles beweerde, één kant van een dialoog. Nou hebben we Aristoteles niet nodig om dat te kunnen bedenken, maar het is niet vanzelfsprekend dat wij er bij stilstaan.

Eén van de bijzondere aspecten van poëzie is dat aan het woord op zich een hogere waarde wordt toegekend dan in de dagelijkse omgangstaal: poëzie eist een grotere taaldichtheid, en je kent het woord vanzelfsprekend een groter gewicht toe dan het doorgaans heeft. Ook al wordt er niet van je verwacht dat je respondeert op het geschrevene, je reageert op de gevoelsnuances die een gedicht bij je oproept. Je laat je erdoor bespelen. Dat is de reden dat ik dit inleidinkje moest schrijven als reactie op de dichtbundel Brief aan wie niet bestaat van Peter WJ Brouwer.

Het begint al bij de titel op de omslag. Daar staat: ‘Brief aan wie niet’ in een ander lettertype gedrukt dan ‘bestaat’. Het is een brief ‘aan wie niet’. Dat is duidelijk: deze gedichten zijn ook aan mij gericht. Maar waarom staat er niet in meervoud ‘Brieven’? We hebben immers te maken met een verzameling gedichten. Het lijkt de bedoeling te zijn dat we deze bundeling als een geheel opvatten, wat de dichter op ons probeert over te brengen zou een ondeelbare boodschap kunnen zijn.

Nou is het woord ‘boodschap’ in verband met poëzie bijna blasfemisch. Een gedicht is geen boodschappenmandje. Toch zal niemand ontkennen (denk ik) dat de dichter door middel van zijn poëzie iets probeert over te brengen, al is het maar dat de taal multi-interpretabel is of de combinatie van verschillende woorden een gevoel van onder andere kracht, zachtheid of schoonheid (ook zo’n verdacht woord) oproept. Het is onze persoonlijke ontvankelijkheid voor de schoonheid van taal die ons tot lezers van poëzie maakt. Eén van de genoegens van het lezen van hedendaagse poëzie is, dat we ondanks de opengebroken, diffuse betekenis van de taal, betekenissen zoeken die onze persoonlijke opvattingen en bevindingen weerspiegelen, dus los van de bedoelingen van de dichter, al creëerde hij de mogelijkheden daartoe. Meestal kunnen we die betekenissen ook wel vinden. Binnen de wereld(en) die de dichter opriep, vinden we onze eigen wereld terug. Dat is wat met opnieuw een vies woord ‘herkenning’ wordt genoemd, een woord dat meestal wordt gebruikt voor de meest simpele vorm van emotionele projectie.

Peter Brouwer roept in zijn gedichten sterke emoties op, maar op alles behalve clichématige wijze.

Hij is heel helder, maar je wordt al lezend in een richting getrokken die bepaald verontrustend is. En het is vooral die dagelijks gebruikte, maar hier perfect gedoseerde taal die het effect ervan zo sterk maakt:

Aanzegging

Er wordt aangebeld, je ouders doen nog open
laat licht glimt op hun gezichten

een jongeman wordt binnengehaald,
hij groet sonoor, wendt zich tot jou:

ik ben de benjamin, je jongste broer

hij doet of hij thuis is, je vader geeft hem jouw stoel
je toont hem alles en haast je nog meer te zoeken
heb je een broer?
hij houdt een boek onder zijn arm en kijkt je spottend aan
hij zegt: je bent te laat, ik heb jou al geschreven

‘s ochtends aan het open raam glipt de schemer
weg met de kat

maar hem raak je niet kwijt die dag

een lege plek groeit door onder je huid
wat hij jou ontfutselde is wat hij je bracht

Er gebeuren in dit gedicht niet zo vanzelfsprekende zaken waar je gemakkelijk overheen kunt lezen: beide ouders (die er in de realiteit blijkbaar niet meer zijn) hebben zich naar de deur gehaast, alsof zij de bezoeker niet alleen verwachtten, maar blijkbaar ook naar hem uitkeken. Alleen onze protagonist weet van niets, al had zijn broer hem blijkbaar geschreven. Hij toont zijn uit de lucht gevallen jongere broer alles, maar zoekt naar meer. ‘Te laat’, krijgt hij te horen; maar om welke reden spottend? De oudere wist niet van zijn bestaan, wat de benjamin ook wel besefte, anders had hij zich niet als zodanig voorgesteld, de plaatsvervanger, als de aan het leven van de hoofdrolspeler ontbrekende diegene of datgene – tegelijkertijd worden wij aangesproken in de tweede persoon enkelvoud: ‘(..) een lege plek groeit onder je huid (..)’.

Het is als een droom waarin je de meest ongewone zaken als vanzelfsprekend ervaart en ondergaat: je kunt niet ontsnappen. De alledaagse logica heeft afgedaan. Alles heeft een eigen geschiedenis waarvan je de taal verstaat, waarvan je weet wat er innerlijk is gezaaid en wat er al eerder speelde, maar waar stukken aan lijken te ontbreken. Je hebt alleen glashelder wat er aan je wordt getoond, en je eigen rol daarin. Je denken heeft geen macht over het gebeuren, staat buiten spel, totdat je, eenmaal wakker, het gebeuren kunt recapituleren en terzijde schuiven als maar een droom.

De Hindoes noemden het bestaan wel ‘De droom van Brahma’.

Het droomachtige karakter is niet het enige wat opvalt aan de gedichten van Peter Brouwer. Je ziet het keer op keer gebeuren in zijn gedichten: de tijd is niet meer chronologisch. Daarmee berooft hij je van je gevoel van zekerheid, van stabiliteit, maar geeft tegelijkertijd iets wezenlijks: het besef dat de ervaring niet alleen door het verleden wordt bepaald, maar evenzeer aanwezig is als verhitte fantasieën over de toekomst. We weten allemaal dat een vroegere ervaring datgene wat nu speelt kan overheersen, van groter belang lijkt te zijn, de plaats ervan moeiteloos in kan nemen. Het leven wordt als het ware voorgesteld als een golfbeweging, evenzeer vooruitbewogen als terugstromend.

Brief aan wie niet bestaat

Wanneer ik overmorgen langs de acacia’s in je straat
kom rijden, het autoruitje lafhartig half naar beneden gedraaid

om te zien hoe wit de wanden in
je huis met de uitgevlogen kinderen
nu eigenlijk waren

dan is onze afspraak niet doorgegaan

ik denk dat je beter wist
dat ik jou die brief niet meer zou schrijven

ik zei: misschien, maar jij was ouder
kende dat woord beter

omdat ik je met kerst wel die kaart met de twee herten stuurde,
rekende je vast nog op een afscheid

wat wil je me nu wijsmaken?
Een uur geleden gecremeerd, kijk je me vanaf het prentje
alweer met die verbaasde ogen aan

alsof je net als God nooit hebt bestaan

Als God niet bestond zouden wij hem uit moeten vinden wist Schopenhauer. Hier duikt God op (met hoofdletter!) in het verlengde van de overleden vader, die vanaf het bidprentje de schrijver, als over zijn eigen voormalige bestaan verbaasd, aankijkt: het onbevattelijke van de dood, en het net zo onbevattelijke van het leven dat na iemands dood gewoon doorgaat, onverstoorbaar.

Er wordt wel beweerd dat poëzie een mysterie moet zijn. Vaak blijkt het mysterie dan te bestaan uit een verwrongen syntaxis of een nodeloos teruggrijpen naar de etymologie van woorden. Maar als er één ding is waar de poëzie van Peter Brouwer ons mee confronteert, dan is het met het mysterie dat het leven zelf is: hoe, wanneer je daarvoor gevoelig bent, alles met elkaar verbonden lijkt, hoe alles wat je waarneemt innerlijk met jou verbonden is:

Liefdesgedicht

Op de vieze ruit in de kleine stoptrein
trekt de regen een eigen stratenplan

ik volg de druppels in het donker
en het meisje met de glimlach
tegenover me

ik volg de pen
boven de Moleskine, haar bleke hand

ze schrijft, verzit en is op weg
ze is er niet en is er wel

met de ogen van mijn liefste,
maar geen enkele herinnering aan mij

Het speelt zich allemaal af in jouw geest, jouw ‘mind’ (we hebben daar geen goed Nederlands equivalent voor). De grenzen tussen binnen- en buitenwereld zijn in de gedichten van Brouwer vaag geworden, bijna niet of niet bestaand. Het meisje in het gedicht is er niet: in gedachten elders; ze is er wel: waargenomen door de dichter. Hij voegt ze samen. Haar ogen herinneren hem aan zijn geliefde, maar hij is zich ervan bewust dat geen herinnering aan hem aan het meisje kleeft; dat in tegenstelling tot zijn lief, aan wie hij dankzij het meisje denken moet en bij wie hij misschien wel de voornaamste plaats in het denken zal innemen. Voor het meisje in de trein is hij afwezig, hoewel hij daar tegenover haar zit en naar haar kijkt.

Dat het niet zonder gevaar voor de poëzie is om deze visie op de werkelijkheid in woorden te vangen, blijkt uit de keren dat het mislukt, zoals in het gedicht ‘Zelfportret met familie': ‘Wat er ook voorbijging, zij zitten daar nog/ schouder aan schouder onder de klok/ hun hoofden bijeen gestoken (..)’. Er is nog een aantal gedichten die te cerebraal zijn en de suggestie wekken van een invuloefening, maar over het geheel genomen is Brief aan wie niet bestaat een bundel die ik niet graag had willen missen en die blijft naklinken lang nadat je hem dichtgeslagen hebt, als een persoonlijk aan jou gerichte brief.

***
Brief aan wie niet bestaat is de derde dichtbundel van Peter WJ Brouwer (1965). Hij publiceert regelmatig in bloemlezingen en in landelijke tijdschriften als Het Liegend Konijn, Poëziekrant, Extaze en Meander. Landdieren was zijn debuutbundel (2011). Zijn tweede bundel, Mascara, verscheen in 2014.