Meander
log
Meander >

Meander Magazine >

Klassiekers >

 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Zelfs liefde telt voor 'Jeugd en PoŽzie'
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=160
door Yves Joris op 13-06-2004
Yves Joris sprak met de voorzitter, Herman Vander Straeten

Als in de media steeds beweerd wordt dat de jeugd niet meer leest, wat moet ik me dan voorstellen bij 'Jeugd en PoŽzie'? Is dat dan niet een beetje achter de feiten hollen?
Dat de jeugd niet meer leest is pertinent onwaar; uit mijn eigen schoolervaringen weet ik dat leerlingen zelfs naar dikke boeken grijpen omdat ze dan langer ondergedompeld blijven in een spannend verhaal. Dit verklaart onder meer het succes van boeken van Thea Beckman. Voor wat het lezen van poŽzie betreft ervaren we dat het juiste aanbod er moet zijn. Ons boek je stilte ademt zo zacht, een verzamelbundel over relaties, wordt zeer gewaardeerd, zelfs door jongeren die niet, nooit of zelden Ė zoals ze zelf beweren Ė naar een boek grijpen. PoŽzie van jongeren sluit veel beter bij hun leefwereld aan; er treedt heel snel herkenning op.

Is 'Jeugd en PoŽzie' alleen een platform waar jongeren hun ontluikende gevoelens kunnen deponeren in de vorm van een gedicht? Of zit er meer achter?
Achter 'Jeugd en PoŽzie' zit inderdaad meer: het is een vzw (een soort stichting - YJ) die zich richt tot jongeren en hun begeleiders. Op aanvraag komen we naar scholen, culturele centra en bibliotheken, maar ook steden of gemeenten, vormingsinitiatieven richten zich tot ons voor poŽzieateliers of navormingen. Door poŽzie 'dichter bij' de doelgroep te brengen raakt die ook geboeid en uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan. Ook het schrijfproces wordt door ons begeleid; jongeren of hun begeleiders kunnen hun werk opsturen.
De internationale Soetendaellewedstrijd, maar ook meer plaatselijke initiatieven als onze Hoofdstedelijke PoŽziewedstrijd en dit jaar voor het eerst de Provinciale PoŽzieprijs voor het basisonderwijs (Antwerpen) zijn kanalen om talent te ontdekken en te ondersteunen via talrijke publicaties. Even surfen naar onze website en je werpt een blik op een indrukwekkende lijst uitgaven, onder meer de individuele bundels van talentrijke jongeren.
Bij 'Jeugd en PoŽzie' reiken de eindtermen van muzische vaardigheden elkaar de hand, want tijdens optredens op de Antwerpse Cultuurmarkt, maar ook tijdens het Groot Beschrijf en op onze verschillende proclamaties in binnen- en buitenland krijgen jongeren een forum op expressief (muzikaal) vlak. Verschillende opvoeringen van straks wordt beertje nat, een totaalspektakel rond pesten, ging de publicatie van het gelijknamige boek vooraf en kreeg een zeer goede kritiek.

  www.jeugdenpoezie.be
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Onhandig oog in oog met dichters
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=157
door Annette van den Bosch op 05-06-2004
Boekhandel Schimmelpennink (www.schimmelpennink.nl) is klein, staat vol interessante boeken (vooral dichtbundels die je in weinig andere boekhandels aantreft) en enorm gezellig. Ik was er voor het eerst van mijn leven voor Meander tijdens de presentatie van de dichtbundel 'Geen hand voor ogen' van Alfred Schaffer.
Buiten op de stoep voor de boekhandel kwam ik een bekend gezicht tegen. Maar wie was dat ook al weer? Hij keek me ook wat weifelend aan door zijn zonneglazen. Toen hij zijn mond opendeed werd het duidelijk, ach tuurlijk, Tsead Bruinja. Onlangs een positieve noot over zijn 'gras' geschreven in een stukje over de Nacht van de PoŽzie. Hij bleek nog enigszins onder de indruk van een interview dat hem was afgenomen door Gilles Dorleijn. Binnenwaarts werden voorbereidingen getroffen met hapjes en drankjes en als eersten trof ik Hans Groenewegen (bekend van 'Schuimend langs de vloedlijn', essays over poŽzie en zijn dichtbundels), de Bezige Bij-er Victor Schiferli (ook bekend van zijn bundels) met vrouw en jonge hond (zo'n ras dat schapen bijeen houdt) die iedereen eens onderzoekend opnam.
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Intimiteit met ballen
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=154
door Annette van den Bosch op 05-06-2004
Het ervaren van 'Op zoek naar Laura' is een unieke belevenis. Dirigent Paul van Nevel zette met zijn Huelgas Ensemble een programma op rond de sonnetten van Petrarca (veertiende eeuw) en de madrigalen van Orlandus Lassus (zestiende eeuw). Petrarca werd geboren in Florence maar vertrok later onder andere naar Avignon in Frankrijk. Hij was getrouwd en had kinderen, maar voelde ook een geestelijke roeping die hij vervulde. Zijn sonnetten voor Laura zijn geschreven voor de 'gewone vrouw'. De gedichten zijn rijk aan klank en melodie en zij zijn dan ook voor veel componisten een bron van inspiratie geweest zoals voor Dufay, Monteverdi en Schubert. Overigens was Petrarca de eerste die zijn beklimming van de Mont Ventoux beschreef. Een beklimming en een beschrijving die velen hem later nadeden. Het Huelgas Ensemble is gespecialiseerd in het uitvoeren van Middeleeuwse en Renaissance muziek en won met uitvoeringen diverse prijzen.
De Vlaamse dichter Luuk Gruwez droeg speciaal voor dit project geschreven gedichten voor, geÔnspireerd op de themaís liefde en vergankelijkheid van Petrarca. Met de vorm en inhoud van de gedichten is vrij omgesprongen en dat leidde vorige zomer onder andere bij het festival in het Franse Saintes tot enige beroering. Het concert moest vanwege het vermeende blasfemische karakter in een aanpalend pand worden uitgevoerd, in plaats van in de kerk.

   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Tijdens Poetry is er echt even een gemeenschap van dichters
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=151
door Annette van den Bosch op 04-06-2004
MŲring kijkt uit naar: een onbekende dichter uit Verweggistan

Hoe sta je tegenover dit festival, wat maakt het interessant voor jou om hier te presenteren?
Ik vind Poetry een van de mooiste literaire festivals die ik ken. Die concentratie van inhoudelijkheid en losheid tref je bijna nergens aan.
Voor de dichters moet het ook een bevredigend festival zijn. Het is meer dan voorlezen en wegwezen. Tijdens Poetry is er echt even een gemeenschap van dichters. Als presentator is het vooral interessant omdat je dankbaar werk doet. Een avond zo vormgeven dat een dichter op een presenteerblaadje naar het publiek wordt gebracht, dat is als water naar de dorstigen brengen.

Zie/merk je verschil in aanpak of opzet met andere jaren en zo ja hoe beoordeel je die verschillen?
Ik heb Poetry onder drie directeuren gepresenteerd en voor mij was de grootste verandering toen Tatjana Daan aantrad. Toen is het festival verjongd, meer en beter vormgegeven en transparanter geworden. Hoe het onder de nieuwe leiding is of wordt, weet ik nog niet. Het duurt een jaar of twee voordat de invloed van een nieuwe directie duidelijk is. Maar de basis is er, dus het zal allemaal goedkomen.

Wat is jouw relatie tot het thema van dit jaar?
Ach, voor mij is elk boek heilig.

Waarom vind jij dat mensen/lezers van Meander dit festival zouden moeten bezoeken m.a.w. wat zijn voor jou de hoogtepunten uit het programma?
Dat zou ik niet kunnen zeggen. Mijn ervaring is dat het hoogtepunt soms een mij volslagen onbekende dichter uit Verweggistan blijkt te zijn, zo'n dichter die me na het festival nog maanden bezighoudt. Nee, je moet niet naar Poetry gaan vanwege de hoogtepunten, maar omdat het een week durende onderdompeling in poŽzie is. Volgens mij heeft iedere lezer dat een keer per jaar nodig.

Wanneer betitel jij dit festival c.q. jouw presentatie daar als geslaagd?
Het festival is geslaagd als bezoekers er minstens een gedicht of dichter aan overhouden en een presentatie is geslaagd als men vergeet wie de presentator is, maar zich de avond en de gedichten herinnert. En het is altijd meegenomen als het licht niet uitvalt en de presentator niet over zijn eigen voeten struikelt.

  www.poetry.nl
MŲring vertelde Meander ooit dat Dante zijn favoriete dichter is.
Annette van den Bosch had eerder een interview met Carlijn van Ravenstein en Bas Kwakman van Poetry International.
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Het zit dit jaar allemaal zeer goed en slim in elkaar
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=148
door Annette van den Bosch op 03-06-2004
Menkveld kijkt als presentator vooral uit naar Antjie Krog


Hoe sta je tegenover dit festival, wat maakt het interessant voor jou om hier te presenteren?
Ik volg Poetry International en dus ook dit festival met meer dan gewone belangstelling en liefde, omdat ik het een van de mooiste en interessantste poŽziegebeurtenissen vind die ik ken, en vooral ook omdat ik zelf vijf jaar (van 1998 tot en met 2002) als programmamaker bij de organisatie betrokken ben geweest. Om nu, zonder verantwoordelijk te zijn, nog een steentje bij te kunnen dragen door een paar programmaís te presenteren Ė iets wat ik niet deed toen ik nog in de organisatie werkte Ė stemt mij buitengewoon gelukkig, zeker omdat het programmaís betreft met dichters die reken tot de beste in het Nederlandse taalgebied en ver daarbuiten: Tonnus Oosterhoff en Kees Ouwens.

Zie/merk je verschil in aanpak of opzet met andere jaren en zo ja hoe beoordeel je die verschillen? En hoe is dat voor de programmering, want daarmee hield je je in het verleden ook bezig?
Naar mijn vluchtige indruk zet het festival onder Bas Kwakmans nieuwe leiding vooralsnog de koers voort die vanaf 1996 door Tatjana Daan is ingeslagen. Wel zie ik interessante toevoegingen en onderdelen (zoals Poetry & Art, en veel aandacht voor film) en interessante oplossingen voor organisatorische problemen waar we in de jaren dat ik er werkte ook altijd mee tobden: hoe vul je de (publieksaantaltechnisch nogal moeilijke) zondagavond in; hoe verdeel je bekende en minder bekende dichters zo effectief en interessant mogelijk over de twee zalen en de verschillende programmaís (welke combinaties en contrasten maak je); hoe betrek je het publiek actief bij verschillende onderdelen en activiteiten. Voor mijn gevoel zit het dit jaar allemaal zeer goed en slim in elkaar, ik geloof niet dat ik me ergens zorgen over hoef te maken, haha.
Overigens ben ik erg benieuwd wat voor wegen het festival de komende jaren zal inslaan. Want de koers kan nog wel even mee, maar een nieuwe boeg kan nooit kwaad. Bepaalde onderdelen en programmaformules moeten af en toe vervangen of opgefrist worden. En ik ben benieuwd naar het persoonlijke Ďstempelí dat het huidige team gaat drukken. Dit jaar voel ik me er nog zeer verwant mee, met het hoofdthema van de poŽzie uit Heilige Geschriften bijvoorbeeld. Maar misschien gaan ze in de toekomst wel dingen doen waar ik onaangenaam verrast of verontrust bij opveer. Dat zou ik goed vinden. En afschuwelijk natuurlijk. De programmering lijkt me dit jaar ook prima: een mooie mix van publiekstrekkend en onbekend. Grappig om nu eens zoals iedereen van buiten af tegen een heleboel mij volstrekt onbekende buitenlanders (uit de Filippijnen, Vietnam enzo) aan te kijken. En ik ben erg benieuwd naar de Verdediging van de PoŽzie door Antjie Krog, dat zal wel een bevlogen en bewogen verhaal worden.

Wat is jouw relatie tot het thema van dit jaar?
Mijn persoonlijke relatie tot het hoofdthema van dit jaar is dat ik, net als zoín beetje driekwart van alle andere dichters in Nederland geloof ik, een paar bijbelboeken van de NBV op Nederlandstalige poŽtische kracht heb mogen toetsen. Maar afgezien daarvan ben ik in het algemeen erg geÔnteresseerd in teksten die meer willen zijn dan tekst alleen: dus openbaring, de waarheid, wetgeving, etc. Als dat soort teksten ineens poŽzie worden, is het soms de mooiste poŽzie: geŽngageerd in de meest weidse betekenis die dat kan hebben. Maar waar halen die teksten de euvele moed vandaan om zich als zodanig voor te doen? En waarom zijn er altijd weer mensen die erin trappen en fanatiek in ze geloven met alle gevolgen van dien?

Waarom vind jij dat mensen/lezers van Meander dit festival zouden moeten bezoeken m.a.w. wat zijn voor jou de hoogtepunten uit het programma?
Hoogtepunten van dit festival lijken wat mij betreft te gaan worden: het programma rond F. Harmsen ten Beek; het programma waarin Antjie Krog poŽzie van de bosjesmannen in haar eigen vertaling voorleest (ik hoorde dat al eens doen en was diep onder de indruk); het programma ĎTussen lyriek en religieí waarin een aantal betrokkenen bij de NBV (onder wie dichter/criticus Piet Gerbrandy) met elkaar in gesprek gaat, ĎBewerkingen en interpretatiesí, waarin dichters nieuwe versies van heilige teksten hebben gemaakt; en ĎOude en nieuwe psalmení. Ook altijd zeer de moeite waard om met een glas bier in de hand bij te wonen: de Poetry Slam, dit jaar zelfs met de wereldtop die elkaar verbaal in de haren vliegt.

Wanneer betitel jij dit festival c.q. jouw presentatie daar als geslaagd?
Ik beschouw het festival als geslaagd als iedereen die het bezoekt na afloop minstens ťťn nieuwe dichter erbij heeft waar hij of zij diep van onder de indruk is. Over bezoekersaantallen, publiciteitsbereik, boekenverkoop en andere voor subsidiegevers aantoonbare geslaagdheden hoef ik godzijdank niet meer na te denken.

  www.poetry.nl
Meander publiceerde ooit drie gedichten van Erik Menkveld.
Annette van den Bosch had eerder een interview met Carlijn van Ravenstein en Bas Kwakman van Poetry International.
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
De liefde is weer toegestaan
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=146
door Rob de Vos op 30-05-2004
'Allesbehalve de liefde', Meander's poŽziewedstrijd voor jongeren van 16 t/m 29 jaar is in de tweede ronde aangeland.
218 deelnemers stuurden in de eerste ronde een gedicht in dat overal over mocht gaan, behalve over de liefde. De poŽzieredactie van Meander koos daaruit de achttien beste gedichten. De auteurs daarvan gingen door naar de tweede ronde. Vůůr 9 juni 2004 dienen zij nog eens twee gedichten in te leveren, waarvan er een dan wel over liefde mag gaan.
Zes deelnemers deden dat al. Lees hun bijdragen.
Deels ook te beluisteren, zoals deze opname.

   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Op het ergste voorbereid
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=144
door Tine Moniek op 27-05-2004
Toegegeven: ik reed met een grote inktpot vooringenomenheid naar Tielt. Erger nog: in mijn potje geen koningsblauw: eerder inktzwart... Op vorige poŽzieavonden voelde ik me altijd haast indommelen en wegzakken in een papje van woorden en zinnen. Ik had me dus op het ergste voorbereid en had een extra-zacht donskussen onder mijn t-shirt verstopt...
De avond begon met een fascinerend decor ontworpen door Jan Vanriet. We kregen een brief van Herman de Coninck in onze handen gestopt. En toen Piet Piryns van wal stak, wist ik dat dit geen saaie avond zou worden. Piet heeft namelijk de gave om met een schijnbare knorrigheid vaart en humor in zijn presentatie te brengen.
Eerst en vooral lazen de vijf aanwezige dichters elk hun memorium-gedicht voor voor Herman de Coninck. Heel sereen verliep dat.
Daarna hadden de 'verwanten' elk een blokje om op te vullen. De aankondigingen van Piryns waren vinnig en losjes: ideaal. Leonard Nolens liet zijn hypnotiserende woorden op ons los. Ik hoorde 'Bres' al eerder, nooit eerder luisterde ik zo geconcentreerd: Nolens was duidelijk in goede vorm. Toch moet gezegd: na drie teksten kwam een dipje om de hoek kijken. Gelukkig verdween het gauw, want de blokjes waren kort.
Anton Korteweg ontpopte zich in Tielt al gauw tot publiekslieveling. Met zijn grappige losse beentje en zijn typische [aa]-klank bracht hij glimlach in de zaal. Zijn gedichten maakten het publiek losser en dat werkte wel.
Luuk Gruwez reciteerde zijn bekende kankergedichten en een gedicht voor zijn 'zwaarlijvige' vader en de publieksglimlach verdween prompt. Maar toen hij zijn wielrennergedicht voorlas, verscheen die weer even vlug.
Anna Enquist bracht emotionele gedichten over de dood van haar dochter. Een indrukwekkende verschijning, vond ik: een wijdbeense dame met eigen stijl... Haar gedichten ontroerden. Een ondankbare taak voor Myriam Van hee volgde: in de sporen van Anna Enquist lopen valt niet mee. De gedichten van Van hee zijn mooi en puur, haar voordracht was voor mij te lichtgevooisd. Maar ik gaf haar graag een tweede kans: Van hee is namelijk ťťn van de eerste dichteressen die me ingepakt hebben ooit...
Na de pauze: meer afwisseling. Volgens 3 thema's, die Piryns aangaf met prozafragmenten van de Coninck, kwamen de dichters aan bod: thema's waren het terugkijken naar de kindertijd, de liefde en dichten.
Enquist en Van hee verloren hier aan kracht. Behalve dan het bekende gedicht 'Brief' van Van hee dat me even deed warm worden. Korteweg moest het weer van zijn grapjes hebben, die eigenlijk geen grapjes waren: de mensen bleven maar lachen met dat grappige mannetje. Hoewel dat vast niet meer de bedoeling was. Jammer! Nolens was minder hypnotiserend en voor mij aangenamer en Luuk Gruwez las zijn lef-gedichten over dichters die naar rolmops ruiken en een taal die hem niet los laat, nooit.
Slotsom: Een mooie avond dankzij goede afwisseling. Luuk Gruwez was voor mij de enige die overeind bleef, boeide, groeide en ontroerde het hele programma van 'Koningsblauw' lang. En bovenal: ik was mijn kussen helemaal vergeten!
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Alfred in Kunststof
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=142
door Rob de Vos op 26-05-2004
Er zijn heel veel interessante zaken te beluisteren op de radio, maar dan altijd net op het moment dat je wat anders te doen hebt. Gelukkig is tegenwoordig veel daarvan later nog te horen via internet. Olaf Risee houdt er een nuttig overzicht van bij.
Zo kwam ik te weten dat Alfred Schaffer -niet alleen een aardig mens en uitstekend dichter, maar ook nog eens jurylid in Meander's poŽziewedstrijd voor jongeren- onlangs werd geÔnterviewd in 'Kunststof'.
Luister maar
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Clash of Slammers
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=139
door Jan Boonstra op 19-05-2004
Op de eerste plaats: Kan je al wat vertellen over de slamparty die jullie op 24 juni gaan organiseren?
We brengen de slamavond van 24 juni onder de noemer 'Clash of Slammers' omdat het hier gaat om een treffen tussen De Residentie en De Slag. Een treffen tussen Amsterdam en Eindhoven, Ajax-PSV zeg maar. In beide groepen zitten poetryslammers, die solo al jaren aan de weg timmeren, en nu besloten hebben in een groep op te treden. De Residentie en De Slag zijn donderdag 24 juni in cafe Begijn aan de Markt 34 in Boxtel, aanvang 20.00 uur. En na die twee optredens krijgen dichters en slammers die daar op dat moment trek in hebben, nog de kans iets van zichzelf te laten zien en horen. De toegangsprijs is 2,50 euro.
Dit optreden is voor de Dicht-Slam-Rap Boxtel een extraatje. In principe willen we in samenwerking met cafe Begijn, eens per jaar tijdens de Landelijke Gedichtendag een literair evenement organiseren. Daar zijn we dit jaar mee begonnen en gezien de opkomst en de vele positieve reacties, is er vraag naar. In ieder geval weer in januari 2005 tijdens Landelijke Gedichtendag.

Slam is altijd, of vaak?, in de vorm van een wedstrijd. Is dat 24 juni bij jullie ook zo?
Hoe gaan slammers eigenlijk om met dat wedstrijdelement? Is er een sfeer van concurrentie, jezelf bewijzen of is dat juist niet zo?

Op 24 juni ontbreekt het wesdtrijdelement een beetje. Zeker bij de slamgroepen. Het is gewoon hartstikke leuk dat De Slag en De Residentie in Boxtel optreden, maar hoe bepaalt een publiek in dit geval wie het beste is? Per groep of per dichter? Het is niet doenlijk om uit de dichters die hier in groepsverband optreden er een uit te pikken. Maar ook zonder dat belooft het een heel leuke avond te worden. De slammers zelf vinden het wedstrijdelement best aantrekkelijk. Het is leuk om te weten dat je de beste bent, maar het is ook weer geen moetje. Een echte slammer put veel motivatie uit gewoon een lekker lopend optreden.
Jezelf bewijzen, dat zit er bij iedere slammer in. Maar wat ik eigenlijk belangrijker vind is dat ze niet blijven kniezen als ze niet winnen. Ze concurreren met respect voor elkaars kunnen, kun je zeggen.

   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Waren de redacteuren wijs?
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=137
door Rob de Vos op 12-05-2004
[fragment uit de recensie door Atze van Wieren]
Waartoe zijn wij op aarde?
Volgens de catechismus van Bart F.M. Droog om te 'kicken en te knallen.'
Droog is een van de dichters uit Epibreren en stadsdichter van Groningen.
De bundel Radioactief bevat 27 gedichten, verdeeld over drie afdelingen; de eerste zonder titel, daarna volgen 'Groningen' en 'In Memoriam'.
De eerste afdeling bevat voornamelijk podiumpoŽzie, de poŽzie van het 'kicken en knallen' en gaat dan bijvoorbeeld als volgt:

Rijden tanken rijden
eten rijden tanken
rijden eten slapen

lullen zwemmen slapen
lullen eten zuipen
slapen eten lullen

Het gedicht 'Zomertour 2000' gaat zo nog een tijdje door met gelijkblijvend idioom.
Tja...

Lees de hele recensie
   
 
 
< vorige pagina   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    volgende pagina >