Meander
log
Meander >

Meander Magazine >

Klassiekers >

 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Deze poëziewedstrijd inspireerde me
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=76
door Rob de Vos op 26-02-2004
Waarom deed je mee? Voor de boekenbonnen of voor de eer?
Mijn naam in neonletters op de schutting, dat vind ik wel wat. Nee hoor, eer is mooi, maar van teveel complimenten ga ik alleen maar naast mijn schoenen lopen. En een leesbaar stuk schrijven door bij iedere zin 'ben ik niet briljant' te denken, is me nog nooit gelukt. Ik hou er ook niet van om zulk egostrelend proza te lezen. Wat was de andere optie? Boekenbonnen? Eigenlijk deed ik mee omdat ik al lange tijd geen poëzie meer had geschreven, behalve tijdens Sinterklaas en dwaze verliefdheden, en ik wilde het graag weer eens proberen. En deze poëziewedstrijd inspireerde me om één of andere reden.

Doe je wel eens vaker mee aan wedstrijden?
Aan literaire wedstrijden, ja, in zoverre ze me inspireren. Ik heb niet altijd ideeën voor dingen om te schrijven en bepaalde wedstrijdopdrachten zijn leuk om te proberen, vaak omdat ze zo heel anders zijn dan de dingen die je gewoonlijk maakt.

Wel eens wat gewonnen?
In mijn prille jeugd, ik geloof vier jaar geleden, heb ik de Soester Poëzieprijs gewonnen met een gedicht over mijn overleden oma. En in de Artistieke Interlyceale, een culturele wedstrijd tussen vier lycea in Nederland, eens de eerste prijs in de categorie opstel. Verder heb ik vaak ook beschamend slechte stukken ingestuurd naar wedstrijden, soms om te willen provoceren, soms omdat ik dacht 'het is wel slecht, maar ik heb er toch tijd in gestoken' en ben ik op laatste, of niet vernoemde, plaatsen beland. Dat is in zekere zin ook weer veilig, want dan hoef je tenminste niet het toneel op om hakkelend en met een hoofd als een tomaat je werk voor te dragen. Dat ligt me niet zo.

Kan je tegen je verlies?
Als winnaar heb je aan mij een hele goede verliezer. Vooral bij gezelschapsspelletjes. Monopolie is zo'n echte tranentrekker waarbij mijn moeder altijd tussen mij en vader moest komen om compromissen te sluiten. Tegenwoordig probeer ik mijn fanaticisme met mantra's te bezweren ('het is maar een spelletje, het is maar een spelletje, je doet niet mee om te winnen'), maar de werking daarvan wordt teniet gedaan als je iemand tegenover je hebt die net zo bezeten wil winnen als jij.

Staan er nog films op stapel?
Vijf of zes jaar geleden heb ik samen met een aantal vrienden Dark Moon Studio's opgericht en een aantal films gemaakt, maar intussen zijn alle medeplichtigen opgegroeid en de wereld ingetrokken om zich te specialiseren in allerhande wetenschappelijke disciplines. Ik zit hier dus eenzaam met een niet existerend budget, een hoofd vol ideeën en een gebrek aan slachtoffers om mijn creativiteit op te botvieren. Maar dat komt vast wel weer een keer.

  Poëziewedstrijd voor jongeren
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Zijn geklots en zijn gepuf
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=73
door Rob de Vos op 20-02-2004
Kennelijk ontbreekt het de Meanderredactie niet aan connecties en kun je niks voor ze verborgen houden! Ja, vriendelijk ben ik wel, maar niet voor iedereen, en vooral mijn vrienden stellen dat op hoge prijs. Enfin, de tip kan dan nog wel wat verder opgelicht worden: de man staat onder meer bekend om zijn geklots en zijn gepuf, en het artikel heet dan ook 'Het geklots van een puffer'. Hij is de Pim Fortuyn van onze republiek der letteren; zelfs zijn naam is aan de zijne verwant. Maar geduld! De trouwe lezers van Meander worden er mogelijk apart op getrakteerd. Eén ding kan ik beloven: er wordt niet in geneuzeld. Finita la comedia!

  Auteurspagina Rutger H. Cornets de Groot
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Moet je niet doen!
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=70
door Rob de Vos op 18-02-2004
Wat heeft 'Het Krassend Crayon' dat Meander niet heeft?
Bezoekers?

Dit is een erg pover antwoord.
Waarom eigenlijk met KC vergelijken, en niet met Writers Block Magazine als geheel? Jullie doen toch niet alleen gedichten? Het KC is maar een klein gedeelte van WB, dat weliswaar veel bezoekers trekt, maar niet onze core business is, als het ware.
Dan is het verschil, lijkt me, dat we niet alleen (over) literatuur schrijven, maar ook over politiek, samenleving, wetenschap enzovoorts.

Poëzie speelt in/bij Meander een grote rol. Onder andere in de vorm van gedichten en in de vorm van recensies van poëziebundels. Maar er zijn meer plekken op internet waar redacties zich over Nederlandstalige gedichten buigen. Nu ga ik er niet van uit dat die redacties hetzelfde doen als wij. Dat zou immers weinig zin hebben. Dus vandaar mijn vraag aan WB: wat heeft KC wat Meander niet heeft?
Waarom KC toch goed bezocht wordt: tja, dat weten we zelf eigenlijk ook niet. We hebben een aantal vaste dichters die maandelijks hun gedichten insturen, en die plaatsen we altijd trouw omdat we het leuk vinden een Poeziërubriek te hebben, maar verder, tja... het is niet onze kern, zoals ik al schreef. Poëzie is behoorlijk populair op internet - misschien is er wel ruimte voor meerdere - gelijksoortige - poëziesites?

Wat het bezoekersaantal betreft: ons e-zine Meander wordt elke twee weken aan meer dan 6000 abonnees verstuurd. Daarom hebben wij vanzelfsprekend minder bezoekers als een site waar gedichten en teksten alleen maar op de site te lezen zijn.
Waarom zou een site met nieuwsbrief minder bezoekers trekken dan een site... eh, ... met nieuwsbrief? (m.a.w. wij hebben ook een nieuwsbrief).

Jullie nieuwsbrief verwijst naar de teksten op de site. Ons e-zine bevat de complete teksten.
Ah, dat verklaart ja. Zeker. Moet je niet doen!

  www.writersblock.net
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Geen enkele reden om een nachtmerrie te hebben
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=67
door Rob de Vos op 16-02-2004
Jeannine Janssens begint te vertellen ...
Heel in het begin, acht jaar geleden, heette de pagina "Letters linkspagina"
Die was toen begonnen door Rob de Vos,
Ja, die ken ik ...
... en sinds eind 1997 werkte ik aan die pagina mee. Ik nam rond die periode het verzamelen van de links over, en Rob de Vos deed het webwerk. We hadden toen een paar honderd links, wat in die periode al heel wat was, omdat er nog niet zo veel literaire sites op het internet te vinden waren. Toen we begin 1998 stopten met "Letters", om de website van Meander verder uit te bouwen, namen de de linkspagina met ons mee, en vanaf toen heette ze "Meander linkspagina". Ondertussen was de Meander linkspagina, met meer dan 2.000 links, reeds de grootste linksverzameling naar Nederlandstalige literatuur geworden. Toen in mei 2000 uitgeverij Contact de publicatierechten op mijn linksverzameling verkreeg, met de bedoeling om deze op de website van "Boekenwereld" te plaatsen, werd mij gevraagd om de verzameling verder uit te breiden en ook links naar in het Nederlands vertaalde literatuur op te nemen. In juli 2000 nam uitgeverij Contact ook Schrijversnet over, en hun plannen met mijn linksverzameling werden gewijzigd : de links zouden niet op de website van Boekenwereld, doch op Schrijversnet gepubliceerd worden, onder de benaming "Schrijversnet literaire links". De website die uitgeverij Contact voor Schrijversnet liet bouwen was een ramp : (lees hier verder!).

Er staan nu meer dan 100.000 links betreffende sites met en/of over Nederlandstalige en in het Nederlands vertaalde literatuur en er wordt verwezen naar pagina's met informatie over ruim 14.000 auteurs.
We zijn nu inderdaad over de 100.000 verwijzingen op Literatuurlinks.net. En wanneer men spreekt van "100.000 adressen", dan zijn dat inderdaad 100.000 "verschillende" adressen : wanneer eenzelfde link op meer dan één plaats voorkomt, bevindt deze zich slechts éénmaal in de database, en wordt ze als één enkele link geteld. Omdat de informatie goed geordend is, en mede dank zij de zoekmachine, kan men er gemakkelijk in zoeken. Soms hoort men wel eens zeggen : "met Google kan men toch ook alles vinden". Doch dat is onjuist. Google indexeert enkel het "zichtbare" deel van het internet, doch niet het "onzichtbare" deel, dat veel groter is : de informatie die zich in databases bevindt. En deze informatie vindt men op Literatuurlinks.net wèl : het overgrote deel van de links op Literatuurlinks.net komt uit databases, en kan men met Google onmogelijk vinden.

Hoe ben je erin geslaagd deze enorme verzameling bij elkaar te krijgen.
Deze linksverzameling is stilaan gegroeid.
Ik werk daar nu al meer dan zeven jaar aan, en naarmate men er langer mee bezig is, wordt men er ook handiger in.
De medewerking van de opgenomen websites hierbij is ook erg belangrijk.
Het is zo een beetje "wanneer ieder voor zijn eigen deurtje veegt, dan is het voor alle deurtjes schoon" : wanneer de opgenomen auteurs en de opgenomen websites hun eigen links af en toe controleren, en elke wijziging tijdig melden, dan kan ik het aantal niet-werkende links tot een minimum beperken.

Raak je er nooit eens de weg in kwijt?
Dat valt best mee. Maar, zoals ik hierboven reeds zei: de medewerking van de opgenomen websites is erg belangrijk. En deze medewerking krijg ik gelukkig wel.

Heb je wel eens een nachtmerrie waarin literatuurlinks voorkomen?
Een nachtmerrie heeft men enkel over nare dingen.
Ik heb toch geen enkele reden om een nachtmerrie te hebben waarin literatuurlinks voorkomen, met zo een mooie website ?
De links die waren er al, de site die was er nog niet. En daar heeft de webmaster van Literatuurlinks.net een prachtwerk van gemaakt. Aan hem is het dat alle lof toekomt voor Literatuurlinks.net.

  literatuurlinks.net
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Daarzonder besta je als dichter niet
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=64
door Rob de Vos op 14-02-2004
Natuurlijk is het een eer op Meulenhoffs Dagkalender van de Poëzie te staan, maar zelf zie ik er toch vooral de symboliek van: als het blaadje is afgescheurd, is het gedicht weg; in het register leef je het jaar nog uit als naam, tot ook die wordt uitgewist. De kalender is de beste en breedst verspreide jaarlijkse bloemlezing die er is, maar niets beklijft ervan.

In 2000, 2001 en 2002 stond ik met een gedicht op de kalender dankzij een inzending voor de poëziewedstrijd. In 2003 namen Warren en Molengraaf drie gedichten op van mijn alter ego Frieda Snel (uit 'Wacht maar', uitg. Bellevue 2001) en dit jaar koos Molengraaf er dus liefst vijf uit de bundel 'Vroeger of later' (uitg. Bellevue 2003). Ik hoop dat dit was op grond van de kwaliteit van de gedichten en niet alleen maar vanwege een bepaalde dagaanduiding of seizoensvermelding. Om het wat explicieter te zeggen: de samensteller leest 'julidag', 'septemberlicht' of 'half november' en stelt vervolgens verheugd vast weer een dag gevuld te hebben....

Het gedicht van vandaag is me dierbaar, omdat het een persoonlijke ervaring combineert met een heel universeel gevoel van zorg in het besef van tijdelijkheid en onbereikbaarheid. Het toeval wil trouwens dat dochter morgen weer voor een verre reis vertrekt...

Wat Wigman zal doen? Als hij al over beide bundels beschikt, is het uiteraard ongewis of hij er ook iets in aantreft wat hem bevalt. Met één gedichtje zou ik heel tevreden zijn. Het gaat namelijk niet zozeer om 'eer', als wel om 'aandacht'. Daarzonder besta je als dichter niet.

  Auteurspagina Joop Leibbrand
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Ik draag mijn eigen wereld binnen in mij
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=61
door Rob de Vos op 10-02-2004
Waarom Ilse een gedicht aan mij opdraagt, daar kan ik geen antwoord op geven. Als je op die vraag een correct antwoord op wil moet je dat eigenlijk aan Ilse zelf vragen. Ik weet nog goed hoe ik in contact gekomen ben met Ilse. Dat was in de toenmalige Meanderchat. Daar hebben we elkaar leren kennen en waarschijnlijk heeft ze ook daar haar inspiratie opgedaan.
Ik kan me in ieder geval erg vinden in de inhoud van het gedicht. Ik draag mijn eigen wereld binnen in mij en de enge buitenwereld laat ik liefst buiten me liggen. In het ordenen kan ik me dan weer niet vinden. Ik ben eerder een chaotisch mens.
De titel van het gedicht doet me elke keer denken aan een gedicht dat ik uit het hoofd moest leren in mijn kindertijd. Het heet 'Wat verzamelt Wouter?'. Het was een ritmisch gedicht en het begon als volgt: 'Wout verzamelt oude knopen, kever die verloren lopen, ...' maar daar houden mijn herinneringen op.
Het gedicht van Ilse valt mij persoonlijk erg in de smaak. Het rijmt gelukkig niet, maar is heel ritmisch en je moet erbij nadenken om het te begrijpen. Dat is helemaal mijn stijl. Ik hou niet van zeemzoeterig gedoe waar de betekenis van afdruipt. Ik hou van gedichten waar mensen zich kunnen in vinden, doordat ze er zelf hun eigen betekenis aan kunnen geven.
Ik voel me trouwens vereerd dat iemand als Ilse een gedicht aan mij opgedragen heeft.

  Auteurspagina Adelheid Bekaert   *   Homepage Ilse Starkenburg
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Wat Papa viereneenhalf jaar van zijn leven gedaan heeft
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=58
door Rob de Vos op 08-02-2004
Nou Rob, laat ik beginnen te zeggen dat ik een grenzeloos respect heb voor het werk van Karel van het Reve. In tegenstelling tot zijn bekendere en beruchtere broer Gerard, hield hij zich bezig met gezond verstand en met de wetenschap. Als scherp polemist doet hij hier een uitspraak waar je goed mee weg kan komen. Zeker in het plaatselijke schrijverscafé is het goed scoren. Helemaal als je het geluk hebt een handvol licht beschonken eerstejaars studenten literatuurwetenschap tegen te komen. En natuurlijk kan ik het niet eens zijn met de heer Van het Reve. Hoe kan ik anders aan mijn dochtertje verklaren wat Papa viereneenhalf jaar van zijn leven gedaan heeft... Papa heeft boekjes gelezen die volstrekt willekeurig bij elkaar geraapt waren. En Papa heeft geprobeerd daar iets zinnigs over te schrijven, wat hem natuurlijk niet lukte, want Papa wist niet waarom hij juist die boeken had gelezen. En toen kreeg Papa een voldoende wat Papa ook niet snapte, want Papa wist mijn god niet waar het allemaal over ging. Sorry, wat zeg je lieverd... wat een boek is? Ja, dat weet Papa ook niet hoor.
Natuurlijk kun je wel uitleggen waarom de ene tekst wel en de andere tekst geen literatuur is. Er zijn boeken genoeg over verschenen. Alleen is het allemaal wat minder interessant en romantisch dan het doen van scherpe uitspraken om de boel eens lekker op te fokken.

  Auteurspagina Joris Lenstra
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Stem
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=55
door Rob de Vos op 06-02-2004
Maar stemmen op een echte dichter is zeker aan te bevelen.
Doe mee aan de verkiezing van de Dichter des Vaderlands: http://www.epibreren.com/rs/verkiezing2004.html
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Poëzieminnaars in Vlaanderen
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=52
door Rob de Vos op 06-02-2004
Zal Tine zich gaan inzetten voor prachtige vakantieverblijven voor overbelaste e-zineredacteurs, zoals die van Meander?
Tine kan momenteel niets beloven omdat de vacature van 'Dichter des Vaderlands' aan de neus van vriend Olaf lijkt voorbij te gaan.
Als blijkt dat het vertrouwen in de dichterscapaciteiten van dhr. Risee groeit, kan er eventueel over een prachtige vakantieverblijf in een zonnig oord nagedacht worden. Als blijkt dat zonnebankkuren er nog niet inzit, kan wel gesproken van een compensatie voor overbelaste e-zineredacteurs. Lijkt een paar dagen "prachtig rustig" Waregem (België) niet aantrekkelijk?

Kunnen we bij Meander nog meer goeds verwachten van het koppel Risee-Moniek?
Olaf Risee & Tine Moniek hebben alleen maar goede plannen. Nadat we wat meer podia zullen betreden hebben, ligt het idee van een 'duetvers' in onze ladenkast. Het is logisch dat we onze woorden dan aan Meander zullen aanbieden. Intussen blijven we solo proberen...

Heeft Tine ambities om Dichter des Vlaanderlands te worden?
Dichter des Vlaanderlands, tja... Het kan niet uitblijven, nu er zoveel interesse is voor de troonsafstijging van Gerrit Komrij in Nederland. "Poëzieminnaar van Vlaanderen" is een titel die me meer zou liggen en die origineler zou klinken dan een goedkope imitatie van een anderslands mandaat. Dichter is iets wat ik nog moet worden als ik verder dan mijn pen schrijf...

Tenslotte de eeuwige vraag aan Vlamingen: is Tine nu je voornaam of je achternaam?
Tine is mijn eeuwige voornaam. Moniek is een afkooksel van mijn tweede naam: Monique. Mijn achternaam is een soort verbastering van het Franse kasteel. Dat klinkt mooier dan het is. Ducatteeuw ligt voor de internationale markt, die ik beoog, trouwens niet goed in de mond... :-)

  Auteurspagina Olaf Risee      Auteurspagina Tine Moniek
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Jongere zijn is erg verwarrend
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=49
door Rob de Vos op 05-02-2004
Hebben jonge mensen eigenljk niet wat beters te doen dan dichten, Ello?
Om eerlijk te zijn denk ik dan de gemiddelde jongere inderdaad wat beters te doen heeft dan dichten. Fuiven, muziek beluisteren en tv kijken hebben over het algemeen een hogere "funfactor" dan lezen en gedichten schrijven.
Toch zijn er een hoop jongeren die wel schrijven. Kijk maar naar hoeveel inzendingen en laureaten er zijn bij de Soetendaelle Poëziewedstrijd. Ik denk dat er veel jongeren zijn die schrijven omdat ze binnenin vanalles voelen. Jongere zijn is erg verwarrend en schrijven is een uitlaatklep.


Hoe kom je daar zo toe, dichten?
Ik schreef wel eens een gedichtje toen ik klein was. Ik herinner me ook nog dat ik samen met mijn grootmoeder een gedicht over "Het Giechelbiggetje" verzon. Maar echt veel tijd stak ik er niet in.
In november 2002 echter kwam ik een dichtsite tegen waar je eigen werk kon posten, dat zette me aan het denken. En toen werd ik gebeten door de dichtmicrobe en ben ik hard aan het werk gegaan.


Zijn er mensen die de nodige kritiek geven op je gedichten?
Af en toe krijg ik wel eens opbouwende kritiek die me verder helpt. Dit dan meestal online op dichtersfora. Het merendeel van de commentaren die ik krijg echter zijn gewoon positief, maar niet kritisch.
Ik probeer het gebrek aan kritiek op te lossen door zelfkritiek en veel poezie van anderen te lezen.


Is na publicatie in Meander aan al je literaire ambities voldaan?
Absoluut niet. Ik ben geen ambitieus persoon, maar op dit vlak wel. Mijn grote droom is ooit te worden uitgegeven en mijn bundel dan in de winkel te zien liggen.
Daarom is het handig vroeg te beginnen met dichten. Ik heb nog heel veel tijd om mijn droom waar te maken.

  Auteurspagina Ello Cuypers
   
 
 
< vorige pagina   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    volgende pagina >