Meander
log
Meander >

Meander Magazine >

Klassiekers >

 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Octember in Manhattan
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=1128
door Edith de Gilde op 22-09-2005
Een paar weken na de aanslag op de Twin Towers was psycholoog en verwoed amateurfotograaf Willem Hoogduin in Manhattan. Hij maakte er een serie zwart-witfoto's die de ontredderde sfeer na 9/11 weergeven.
Precies vier jaar na de aanslagen werd in de Haagse American Bookshop het boek gepresenteerd dat hij en oud-klasgenoot Stanislaus Jaworski samen maakten. Jaworski maakte gedichten bij de foto's.
Marion Ekpuk van de ambassade van de USA in Den Haag en Hans Dijkstal, tegenwoordig actief in het Atlantic & Pacific Exchange Program, namen voor respectievelijk de Verenigde Staten en Nederland het boek in ontvangst.
In de begeleidende speeches werd mij soms een beetje te veel nadruk gelegd op de relaties tussen Nederland en 'de' Verenigde Staten als landen. Het aardige van het boek is nu juist dat het zich toelegt op de puur menselijke ontreddering na een schokkende gebeurtenis die ook elders had kunnen plaatsvinden, al is het waar dat de lijnen van New York de foto's hun specifieke vorm geven.

Gelukkig had de rest van de presentatie een internationaal karakter: violiste Meike Abels speelde Bach en Massenet, het tangoduo Anita en Jacques danste, er waren zelfgemaakte Javaanse hapjes.

Hoogduin geeft het boek in eigen beheer uit. Het ziet er op wat kleine schoonheidsfoutjes na heel goed uit (ik heb van gevestigde uitgeverijen wel slordiger uitgaven gezien). Dat soort lef mag ik wel en ik hoorde dan ook met plezier dat hij de helft van de oplage verkocht heeft aan een bedrijf dat het als relatiegeschenk gaat gebruiken. Maar er is nog die andere helft. Bekijken en bestellen (ook losse foto's) kan via de website www.bright-lights.nl. Een deel van de opbrengst van elk boek gaat naar de slachtoffers van orkaan Katrina.
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Vormvarianten
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=861
door David Troch op 20-09-2005
Barwoutswaerder houdt van taal, ook van vormvarianten binnen een taal, noem het dialecten. Zo heeft hij een onverklaarbare voorliefde voor het enigszins zangerige taaltje dat van tussen de lippen van Limburgers glipt. Een Limburger, zo vindt Barwoutswaerder, heeft dankzij zijn taal al snel iets gemoedelijk over zich heen. En als een Limburgse deerne haar mond opent, tien kansen tegen één dat Barwoutswaerder die deerne meteen sexy vindt. Enkel en alleen omwille van haar taaltje.
Toch rijdt Barwoutswaerder niet zo gek vaak naar het oosten van zijn kabouterland, naar een stad als pakweg Hasselt. Wel stuurt hij zijn inktblauwe Ford Fiesta vaak naar het westen, naar een stad als pakweg Gent. Het verbaast Barwoutswaerder dan ook niet dat het net in die laatste stad is dat hij de wonderlijke jongedame voor het eerst in de ogen keek.
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Mandarijnen
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=855
door Yves Joris op 07-09-2005
Zelden zal ik met lege handen een boekwinkel verlaten. Ik hou van de geur van letters die wachten om gelezen te worden. Zo liep ik vorig weekend in Antwerpen één van de betere onafhankelijke boekhandels binnen. Ik struinde door de rekken: Hemmerechts vijftig jaar, aanklachten tegen het Amerikaanse beleid, poëzie, literaire kritiek, woordenboeken.
Ik liep langs kleurrijke ruggen, las achterflappen van boeken die allemaal steevast beweerden dat dit de nieuwe Dan Brown was, of dat dit boek zeker mijn leven zou veranderen. Zelfs Da Vinci wordt tot een Brown-epigoon verwerkt. De wereld op zijn kop. Koop me; lees me. Neen, echt, ik ben veel beter dan die pocket die je nu vasthebt. Voor de eerste maal in mijn leven verliet ik een boekhandel met lege handen en een overvol hoofd titels en voorwoorden. Ik nam me voor om eerst via de gespecialiseerde pers mijn mening te vormen om beter voorbereid de winkelrekken aan te vallen.
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Gedicht van de maand september * Elise Aldering
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=852
door Herbert Mouwen op 02-09-2005

Moeder,

Goed dat we elkaar weer eens zagen
en ik vader de hemel in kon wensen

alles was je vergeten wat je nooit
hebt gezien en nooit hebt geweten

het had niets van een straf dat je keek
met een nek die verkeerd stond

ik zag het nooit eerder zo duidelijk
je haar had er iets mee van doen

en de tassen waartussen je meekwam
zo zeulde ik zelf met wat ik verdroeg

niet te weten wie ik ben
omdat ik alleen mezelf maar ken.

Elise Aldering


***

Hoeveel gedichten zijn er al over moeders geschreven? Talloze, maar het aantal gedichten waarin de moeder wordt toegesproken – zie de komma in de titel – is veel kleiner. En zo gaat dit gedicht niet over een moeder, maar het is een monoloog tegen een moeder. In de eerste versregel valt het 'we'-perspectief op: de 'ik' van het gedicht verenigt zich met de 'je' van het gedicht in een 'we'. Blijkbaar had de 'ik' van het gedicht haar moeder lang niet gezien en zagen ze elkaar niet veel, maar nu had de 'ik' de mogelijkheid 'vader de hemel in [te] wensen'.

Deze tweede versregel is prachtig, vanwege het feit dat deze op verschillende manieren te interpreteren is. Ontmoet de 'ik' haar moeder op de begrafenis van haar vader en hoopt ze dat haar vader het aardse met het eeuwige geluk heeft verwisseld? Of gaat het hier om een verwensing van haar vader die ze hier wederom ontmoet of gaat ontmoeten? Kortom, gaat na de eerste strofe het gedicht linksom of rechtsom? Ik lees verder, maar merk al vlug dat ik niet de volledige oplossing krijg die ik wens en dat ik al mijn vragen niet beantwoord ziet. Waarom ook? Misschien heeft deze jonge dichteres van 22 jaar alle reden om een geheim voor zich te houden, terwijl ze er toch in persoonlijke, poëtische bewoordingen over wil schrijven. Ik weet het, ik moet uitkijken met een identificatie van de 'ik' met de persoon van de dichter, maar in dit gedicht valt me dat niet mee. Is dit een afstandelijk gedicht waarin een moeder wordt aangesproken door een dochter? Het lijkt me haast paradoxaal. Is deze tekst een vorm van afstand nemen van diepgaande gebeurtenissen die ooit hebben plaatsgevonden door middel van een gedicht? Het lijkt me redelijk om dat te denken.

   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Barwoutswaerder - muggendagen
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=849
door David Troch op 29-08-2005
Noem mij Barwoutswaerder. Het is een geschikte naam voor een sprookjesfiguur. Niet dat ik een rol in een vertelling van Grimm ambieer, het is dat wildvreemden wel eens de neiging schijnen te hebben om in die of vergelijkbare termen over mij te keuvelen. Ik neem die wildvreemden dat niet kwalijk. Kind of kabouter, we moeten allemaal een naam hebben. Deze kabouter heet Barwoutswaerder. Aangenaam.

Nee, Barwoutswaerder heeft geen zomerslaap gehouden. Barwoutswaerder wil wel eens nachtenlang heel erg wakker zijn om naar muggen te liggen slaan. Het heeft geen naam hoe die vliegende monstertjes een spoor van vernieling hebben achtergelaten op het vel van Barwoutswaerder en op dat van de wonderlijke jongedame.
Muggen en de wonderlijke jongedame, dat waren vaste zomerwaarden bij Barwoutswaerder. En ook literatuur en cultuur waren nooit ver weg. Zo waren er twee dagen Gentse Feesten, waar Albrecht B. Doemlicht en Barwoutswaerder op zondag 24 juli voor Kunstenwinkel Lotte de regen wegjoegen. Dagen daarvoor was de zon al wel op post, toen Xavier Roelens en Barwoutswaerder op vraag van Katrijn Jonckheere bijsprongen nadat duidelijk werd dat alleen de kat van haar mededichter zou komen opdagen.
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Gedicht van de maand augustus * Trijntje Gosker
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=819
door Herbert Mouwen op 06-08-2005
En de dag kwam dat men besloot
niet langer te investeren in mega of meer.

Agenda's vulden zich met lentebodes
die toetsten hun mobieltjes vrijuit in
pinautomaten gaven enkel nog geduld
en complimenten.

En in de oorden waar bejaarden
en gestoorden hun spraakverwarring
met blijdschap zaaiden in keurige bedjes
twee aan twee, daar was het altijd zomer.

De scholen begonnen met spelen als
hoofdvak en herfst als tweede taal,
ze plukten dan ook allemaal hun eigen
vruchten van geluk uit hoge bomen.

En verse sneeuw wreef warmte
in doorgewinterde beleidsmakers
die zich nu ijskoud overgaven aan
het raadselachtig ritme van de tijd
en haar seizoenen.

Trijntje Gosker

Het gedicht begint nieuwtestamentisch: 'En de dag kwam dat men...'. Het heeft dan ook geen titel nodig, een titel zou het gedicht dat op deze gedragen wijze begint alleen maar in de weg zitten. De dichter gaat spreken en zet hoog in. Inderdaad, ik zie de dichter voor me: sprekend, niet schrijvend. Hier gaat zich een verhaal ontspinnen, hier volgt het verslag van een cruciale gebeurtenis.
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Mannen, vrouwen, poëzie en wetenschap
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=588
door Herlinda Vekemans op 23-07-2005
In het zomernummer van Awater schrijft dichter Hagar Peeters onder de titel 'Adieu avant-garde!'(1) een stuk waarin ze stelling neemt tegen de 'postmoderne dominantie in de poëziekritiek' die volgens haar een nadelige invloed heeft op de mogelijke diversiteit van de Nederlandstalige poëzie. Ze illustreert haar mening aan de hand van in haar ogen foute visies op de poëzie van vrouwelijke dichters, poëzie op podia en poëzie die over emoties gaat.

Peeters vindt dat critici teveel meningen van elkaar overnemen, en elkaar normen opleggen waardoor de dichtkunst steeds door eenzelfde bril beoordeeld wordt. Samengevat komt het hierop neer: 'Veel wordt niet begrepen, niet echt gezien.' Het probleem nu met het artikel is dat vooral het eerste voorbeeld waarmee ze haar stelling wil staven een zeer specifieke kant uitgaat (het wel en wee van vrouwelijke dichters) die zeer eigen kwesties oproept. Verder wordt haar antwoord gekoppeld aan een al even controversiële conclusie die vervat zit in de titel: ze wil van het avant-gardistische karakter van de dichtkunst af, en met name het mannelijke aandeel daarin zit haar dwars; het stuk krijgt door dat laatste nog meer het karakter van een genderdebat. 'Weg met die mannelijke heroïek', betoogt Hagar Peeters. In combinatie met de titel 'Adieu avant-garde!' bekruipt me een onbehaaglijk gevoel: ze wil de dichtkunst toch niet domesticeren? En ze zal toch niet zoals dat wel eens voorkomt in sommige feministische discoursen, waarin meer plaats gevraagd wordt voor het vrouwelijke, het mannelijke naar de kant verwijzen? Het zijn traditioneel netelige kwesties, en als het goed is, blijven we met zijn allen veelzijdig denken. Ik wil graag haar vraag naar onbevangenheid in de poëzie benadrukken als een die om nadenken en schrijven vraagt, maar ik kan hierna niet anders dan ingaan op de man-vrouwpolariserende teneur van het artikel, en ook op haar klacht tegen het innoverende en vaak rebelse karakter van de dichtkunst of van geschriften erover.

  Zie ook het julinummer van het Vlaamse tijdschrift Yang, dat geheel aan emoties gewijd is. Geert Buelens schrijft over directe gevoelens in de lyriek: 'Ook is het een vorm van verzet. De wereld wordt onttoverd door wetenschap & techniek en in God wordt niet langer geloofd, maar de schrijver weigert zich neer te leggen bij de verzakelijking en vervlakking die deze evoluties met zich brengen.'(p.194) www.yangtijdschrift.be/
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Kinbote * Hoeveel dreiging kunnen wij aan?
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=584
door Annette van den Bosch op 15-07-2005
In juni verscheen het eerste nummer van het literaire tijdschrift Kinbote onder redactie van Joris van Casteren, Arie Storm, Jeroen Vullings en Menno Wigman. De naam 'Kinbote' is ontleend aan Charles Kinbote, de hoofdpersoon in de roman Pale fire (1962) van Vladimir Nabokov. 'In deze roman komen alle literaire genres samen', aldus Arie Storm. De samenstellers willen volgens het redactionele voorwoord 'het literaire tijdschrift nieuw leven in blazen' en wel door 'naar de moderne roman op zoek te gaan, die ergens tussen feiten en verzinsels doorsnurkt'. Voor het eerste nummer is het thema 'Bedreigd' gekozen, omdat het slecht gesteld is met Nederland. In het tijdschrift is slechts één terugkerende rubriek: een gerenommeerde buitenlandse schrijver die verslag doet van zijn of haar tijd in Nederland. Cintra Wilson kwijt zich met verve van die taak in het artikel 'Tulpen, toiletten en toupets'. Ze vergelijkt Nederlanders, Belgen en Amerikanen met elkaar op een droogkomische en vooral beeldende wijze. Eigenlijk lijkt ze tot de conclusie te komen dat Belgen en Amerikanen niet enorm veel van elkaar verschillen in buikomvang en biergebruik.

  Hier een interessante link met info over Nabokov en 'Bleek vuur'.
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Bartwoutswaerder * Agendageheugen
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=581
door David Troch op 15-07-2005
Gaat u zitten, Barwoutswaerder neemt er zijn agenda bij. Zonder dat hulpmiddel herinnert hij zich immers vaak nauwelijks wat hij in de voorbije dagen zoal uitgevreten heeft. Noem het een slecht geheugen. Noem het de leeftijd.
Zo was hij allang weer vergeten dat hij op maandag 27 juni in een hem vreemd huis zat en daar hoorde hoe drie al wat minder vreemde mensen zijn politieke satire aan het doorlezen waren. Zij zouden die satire een kleine twee weken later in Bonheiden brengen tijdens het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Dat zou weliswaar één dag te vroeg gebeuren, met name op zondag 10 juli en niet op 11 juli zelf, de Vlaamse Feestdag. Wat Barwoutswaerder betreft, donderde dat niet. Hij ligt niet zo wakker van alles wat maar enigszins naar patriottisch aandoend gedoe neigt.
Toch kon hij er niet onderuit om en plein public de Vlaamse Leeuw te zingen toen men hem aan het eind van de middag op het podium vroeg. Barwoutswaerder deed zijn best om dat zingen niet uit volle borst te doen. Het moest nu ook weer niet te hard opvallen dat zijn tekstkennis van het lied niet je dat is.
Voor dat afsluitend gezang was het al bij al een gezellige middag geweest. Er was zon, er was een niet onaardige betaling, er was de wonderlijke jongedame. En er was poëzie die, zo werd gezegd, ook licht kon zijn.
   
 
 
  Publiceer je gedicht in Meander en bereik duizenden lezers
 
Alle talen die er spreken
alle bijdragen
reageer!
directe link voor dit item:
meandermagazine.net/l/?txt=577
door Tine Moniek op 14-07-2005
Met 'Nous le Passage' wil de poëziezomer zich ook op Franse poëzie richten. Maar toen ik het Douviehuis binnenstapte, hoorde ik allemaal andere talen. Ik zag een televisie met daarvoor kleurige kussens en wou eigenlijk al plaatsnemen. Op het scherm zag ik 'Het Junglebook' maar dan wel in heel bijzondere versie. Elk karakter uit de tekenfilm sprak een andere taal, wat een mooi resultaat opleverde in de muzikale nummers. Meertaligheid voel ik bij poëzie en kunst in het algemeen. Een zeer goede opener.

Gelukkig kwamen de gedichten dit jaar niet uit een printertje tevoorschijn. Architect Koen van Synghel is dit jaar verantwoordelijk voor de doodse ligging van de gedichten, want bij een eerste indruk denk je eigenlijk poëzie op grafzerken. De tweeëntwintig gedichten liggen ingebed in elektrische legstenen. De tekst licht op en verdwijnt daarna in de steen. Soms onhandig lezen... vooral als je halverwege het gedicht plotseling moet afbreken. Het heeft de poëziezomer dit jaar iets heel sereens. En dat mag ook wel, overdaad schaadt al te veel.

Net zoals vorig jaar en andere jaren: veel bekende namen.

  Zie ook Tine Moniek's verslag van Watou vorig jaar:meander.italics.net/l/?txt=210
   
 
 
< vorige pagina   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    volgende pagina >