Meander
http://meander.italics.net
literair magazine
aflevering 247 * 15 augustus 2004 * verschijnt om de twee weken op zondag
meander is gratis, maar vrijwillige financiële bijdragen zijn nodig * kopij is welkom
reageren, abonneren, opzeggen, adres wijzigen, zie: meandermagazine.net/service


site * recensies * nieuws * colofon 
Gedichten


X Roelens (1976) won de derde prijs in "Allesbehalve de liefde",
Meander's poëziewedstrijd voor jongeren van 16 t/m 29 jaar.
Deze Meander opent met twee gedichten van hem.volta

Fosbury neemt zijn aanloop. (stilte)
ik ... (onhoorbaar) met de hakken
                                     op de tak;
(pauze) Empedokles de Etna in
en rupsie uit zijn vel.
   (vergeven en geschrapt)
de ogen vallen fragmentarisch dicht,
het zicht verloopt en - hop! rugwaarts wentelt het bekken
rond de navel (applaus:)
terwijl we elkaar
   (ik af, doeken)
de schade wordt bij mondeling
akkoord verhaald.ontvoering

Twee paarden zouden me ontvoeren,
maar het kunnen er ook vier zijn. De voortekenen
werpen stof op de weg.

ADSL-snel zouden we draven
(# ) de zon laten we op apegapen. De dissel kraakt
             in de wind en de vaart.
Er is geen boven en geen onder.

Men voorspelt regen van gisteren
   op hun schoften.

De manen van verdriet (*) glinsteren (*) de nacht aan stukken.


X Roelens


Zie de drie wedstrijdbijdragen van X Roelens en zijn auteurspagina
gedenkstätte dachau

en middenin een van de ovens
plots
een eenzame tulp

toepasselijk verlept
in de miezerende regen.


Jetteke van Wijk

auteurspagina Jetteke van Wijk
reageer op dit gedicht
Oorlog in Sebastopol


De vrouw bedrijft de liefde om zestien uur dertig.
Maar tevergeefs ga je op zoek
naar de aard van haar reumatische aandoeningen,
de schaduw van haar verdriet.

Wat een leven, mompel ik,
terwijl ik mijn koffie drink
voor het venster
dat de winden en de stormen
weerspiegelt. En dan, zeg ik:

foert, dan maar!

We eten.
We stoppen met ontwaken.
We worden menselijk. De oorlog,
dat zijn wij!

Het is vijf uur.
De vrouw, heeft ze de liefde bedreven?
Ik, ik was me verloren in de spiegel
van haar verre
woorden.
Ik had een bad genomen
En viool gespeeld.


Eric Rosseel

auteurspagina Eric Rosseel
reageer op dit gedicht
ICI REPOSE


De resten die op de begraafplaats treuren
-Ooit vleesgeworden in verleden tijd-
Houden zich schuil achter smeedijzeren deuren
In grond die ik voorlopig liever mijd

Chopin, Piaf, Bécaud liggen bedolven
Onder de bloemen van een stil publiek
Het schuifelt schoorvoetend om de muziek
Die ‘t leven deze drie wist af te kolven

Père Lachaise, de oude Jezuïet
Wiens naam de Stad der Doden waardig draagt
Kon deze uitgebreidheid niet bevroeden
Uit vele kelen welt ‘het is geschied’

Naast Wilde en Proust heeft het de Heer behaagd
Tot zich te nemen repen stof, bebloede
Vel over been trekt deze voort in brons
De Seine kent als Styx vele Charons

Wilde’s tombe is geschonden want verslonden
Door meer dan duizend rode vrouwenmonden

Een koude dag in mei- stil stadsgebied
Een handkar, vodden en een Jiddisch lied


Anneke Haasnoot

auteurspagina Anneke Haasnoot
reageer op dit gedicht
advertentie
verbeter je schrijftalent via e-mail bij

WRITERS @T HOME
thuis in literatuurworkshops
klik hier voor meer informatie
gedichten * recensies * nieuws * colofon 
Site


De vakantie is op de site van Meander, meander.italics.net, voorbij.

Annette van den Bosch wilde wel eens wat weten over vitaal.nl.
Die site blijkt te zijn gericht op de babyboomgeneratie. Zie artikel

Tine Moniek behoort bepaald niet tot de babyboomgeneratie, maar wist zich toch weer uitstekend te vermaken in Watou. Al is het een minpunt dat daar elke poëziezomer dezelfde namen opduiken. Zie artikel

Joris Lenstra hoorde een hele CD met 'Poetry Slam' aan en kon toen toch nog de energie opbrengen erover te schrijven. Ach, hij is nog jong.

Annette van den Bosch zit nooit stil en had ook nog een interview met de dichter Paul van Capelleveen. Er verscheen een bundel van hem en omdat hij de volgende niet voor 2017 verwacht is dat wel een gebeurtenis.


(advertentie)

Handboek voor schrijvers

het complete schrijftraject in vijf stappen
gouden-gids-gedeelte: uitgebreide adreslijsten

bestellen en informatie:
www.schrijven.org

gedichten * site * nieuws * colofon 
Recensies


De linkerhand als ijkpunt
Annette van den Bosch over Onhandig bloesemend van Ramsey Nasr


Ramsey Nasr (1974, Rotterdam) werd onlangs door Jos Joosten in De Standaard een 'romantisch dichter' genoemd op basis van zijn laatste bundel Onhandig bloesemend. Nasr was het hier nadrukkelijk niet mee eens. Ik onderschrijf Nasrs mening nu ik de bundel gelezen heb.
De nieuwe bundel is opgebouwd uit drie afdelingen: 'Voor de linkerhand', 'Dichter liefde' - met een motto van Heinrich Heine - en 'Wintersonate' (zonder piano en altviool) – in memoriam Sjostakovitsj. De opzet en lay-out verschillen nogal van zijn eerste bundel. In Onhandig bloesemend zijn geen hoofdletters en geen interpunctie gebruikt. De lengte van de teksten varieert sterk en Nasr gebruikt af en toe inspringingen en cursiveringen, af en toe is er wat eindrijm of binnenrijm. Meestal gebruikt Nasr het vrije vers.

'Voor de linkerhand' is bij uitstek een deel dat zich leent voor gevoelsuitingen, naar verluidt luisteren rechtshandigen die links gaan schrijven meer naar hun gevoel. De linkerlichaamshelft wordt geleid door de rechterhersenhelft, de intuïtieve, creatieve kant. Daarnaast wordt het natuurlijk gebruikt voor het pianospel. De bundel begint met het gedicht Da Capo. Een Italiaanse muziekterm die betekent: Vanaf het begin. Het wijst erop dat de bundel cyclisch te lezen valt. Aan het eind van de bundel verwijst Sjostakovitsj, Russisch componist 1947-1856, ernaar dat hij met de linkerhand leert schrijven, dus gevoel leert kennen.

ik leer schrijven met de linkerhand
gymnastiek voor de stervenden

Nu, dan lezen we de bundel opnieuw, als alleen voor en door de linkerhand geschreven.


Ik houd van Ramsey Nasr, als hij zich bezighoudt met tegenstellingen. Zoals met zijn broer in het gedicht 'mijn broer was een nuchtere jongen', het tegengestelde van de linkerhand dus.

hier staat nu een volwassen kerel
hoop van de natie zonder knipperen
ik vond vier dimensies al zo knap
maar jij kan er ook wat van
willie wortel de wetenschapper

volgens jou worden protonen bewoond
door rode quark groene quark blauwe quark
en antiquark genoeg voor iedereen
maar pas op quark en antiquark
kunnen elkaar vernietigen
gelukkig zijn er nog gluonen in de buurt


Dit is geen romantisch gedicht, dat is zeker. Wel is het een prachtige afrekening met de jeugd en met de blik op een broer, die opeens een volwassen kerel is, bezig met totaal onbegrijpelijke dingen die met natuurkunde te maken hebben en een SF-achtige uitstraling bezitten. Veel van de gedichten in Onhandig bloesemend verwijzen naar muziek, componisten, dichtkunst, uitvoerend kunstenaars, liefde en dood, naar de onmacht om iets te wijzigen.

In deze afdeling staat onder andere een gedicht met de titel 'heilzaam is het te wandelen' dat zich afspeelt in Hamburg. Het lijkt een verwijzing naar de Duitse dichter Heinrich Heine (1747-1856) die daar graag vertoefde. Ook het gedicht dat over hoofdpijn gaat is naar Heine te herleiden. Heine gaf in zijn brieven aan zijn vrouw Mathilde regelmatig te kennen dat hij leed aan zware migraine. De asterisks die in de tekst staan zijn duidelijk genoeg. De pijn is zichtbaar in de lay-out van het gedicht. Vooral als daar dan nog over een glasbak wordt gesproken wordt het geluid – in dit geval van een kater? - bijna tastbaar.

De tweede afdeling van de bundel, 'Dichter liefde' is opgehangen aan de zestien gedichten van Heine, uit Lyrisches Intermezzo, die de Duitse componist Schumann in de negentiende eeuw op muziek zette onder de titel Dichtersliebe. De teksten van Heine zijn door veel componisten gebruikt, ook Liszt, Brahms en Mendelssohn werden geïnspireerd door deze gedichten. Nasr heeft een volledig eigentijdse herbewerking gemaakt waarin hij het leven van Heine en van de tenor Fritz Wunderlich (1930-1966) heeft verwerkt. Het bekende eerste lied van de cyclus 'Im wunderschönen Monat Mai' wordt in zijn versie:

wonderbaarlijke maand

dat was in de wonderbaarlijke maand
van bloesemingen en overvloed
toen mijn borstkas opstoof als papaver
ribben in sierpennen uitwaaierden
mei mijn magere taal openbrak
vergelijkingen vrat als vuur water.


Niet echt romantisch te noemen, dit gedicht. Hooguit wat vreemd in de verwijzingen en een mooi neologisme, 'bloesemingen', ietwat wonderachtig. Wunderlich - de in 1936 door een val van een trap overleden tenor - heeft destijds Schumanns bewerkingen gezongen en op de plaat gezet. Nasr heeft zijn naam, en de val van de trap, in de tekst van het gedicht 'toen herfst met winter begon' – bewerking van 'Ich hab im Traum geweinet' - verwerkt. In het oorspronkelijke lied gaat het om verlies van de geliefde, in de versie van Nasr om het verlies van de tenor, die zijn romantisch lied liet klinken, en nu opeens sterfelijk bleek.

zijn val was niet langzaam
nachtengalenbezingend geweest
en vol van beste doktoren
die in onmacht de trap maar hadden gekust


Er gebeuren in deze afdeling soms gekke dingen, die niet in de hand te houden lijken. Een 'feest in de stad' loopt uit op een vreemde toestand. Nasr speelt een grappig woordenspel met de bekende liederen. Het gedicht begint met de regel 'het is daar een fluiten en gijgen', naar analogie met de titel van het oorspronkelijke lied 'Das ist ein Flöten und Geigen'.

Groepjes poepen fagotten vol, er wordt een bas in de kloten getrapt en er moet godverdomme gedanst!

het was er een klingen en dreunen
van hard pauken hard posaunen

daartussen hinkten en steunden
de kreupele engelen

gezeten vanaf kraakwitte schouders
keken er twee op haar haart ze wezen

onherstelbaar deze bruid
haar huid gebroken zwart


Bijzonder fraai zijn de titels van de diverse gedichten. Zo treffen we aan: 'als je werkelijk zacht gillen moet', 'elke traan is een minpunt' en een 'twijg van de heilige octopus'. Romantische trekken ontwaren we in het gedicht 'De zeldzame dageraad' ('Am leuchtenden Sommermorgen').

de bloemen fluistren en murmen
en waar praten ze dan over
en met welke mond
en waarom wandel ik zelf stom
rond bloemenkas kortom
traag start de zomermorgen op

Om later in een lofroep op de vrouw uit te barsten:

in een blinkende vrouw
van wie ik zeldzaam had gehouden
stulpte ze uit

o volroze dageraad
o dichtbevolkt hart


Dit is echter een uitzondering in de bundel. Er komt humor, cynisme, laconiek constateren, verwarring, boosheid en verwondering voor in de bundel. Nasr verwoordt de onmacht over het eigen lichamelijk functioneren in het deel Wintersonate, opgedragen aan de componist Sjostakovits. Bijvoorbeeld in 'I-moderato', als Nasr in de ik-vorm spreekt als de doodzieke componist Sjostakovitsj.

ik wil bekennen
dat ik onmachtig ben
over klieren darmen en neuronen
paf sta
als een lemen beeld met wassen voeten
in het instortend huis

onmachtig sta ik voor u
ik ben voor niks
met list en beeldspraak
en een handvol flauwe metaforen
naar mijn eigen huis gekomen
of bestaat er goedgemutstheid
tegen kanker en infarcten van het hart?


De realiteit wint het van de droom en de beeldspraak. Ook al blijft het wenselijk om de werkelijkheid af en toe wat te verstoppen, desnoods onder plastic in 'II-allegretto'.

neemt u de tijd om kordaat rond te stappen
langs alle bloemen een stoet trekt voorbij
ziet die optimistische stampers eens
kijk daar die eenvoudige krachtige struik
wat een stevige plastic bloemenzee is dit
en tijd om de leden te tellen

zijn aanwezig

hortensia
* stalinprijs 1e klasse


En daarna volgt een gigantische opsomming met bloemen gelieerd aan communistische leiders en socialistische ideologieën. Een bijzonder en oorspronkelijk gedicht.

In 'III-adagio' ziet de schrijver zichzelf gereduceerd tot worm, zoals hij in de communistische krant Pravda genoemd werd, met een jeugd zonder gewichtige gebeurtenissen. Ja, voor zijn tijd - Sjostakovitsj werden geboren in 1906 - toen gebeurde er nog wel eens wat.

(een kozak sabelde een jongen neer)
(in die tijd kon je beter niet de straat opgaan)

(in 1905 – ik was nog niet geboren
vervoerden ze een berg vermoorde kinderen op een slee
bij ons thuis werd veel gesproken over de gebeurtenissen van 1905)

ik denk nog zelden aan mijn jeugd


Na dit punt worden het gedicht somberder, verhaalt het over de dictatuur. Roept het de tijd van het communisme op en wat het betekent om te leven achter het IJzeren Gordijn. Sjostakovitsj werd in zijn tijd beurtelings door het communistisch regime verguisd en onthaald als held. Het laatste muziekstuk dat hij componeerde, Wintersonate opus 147, waaraan Nasr in deze afdeling refereert, schreef hij op zijn doodsbed. Ongetwijfeld zal zijn leven in die tijd aan hem voorbij zijn getrokken. NRC schreef destijds over het werk van Sjostakovitsj 'het is de muziek van de tweespalt en het lijden'. Nasr lijkt dit idee over te nemen in zijn tekst die hapert, stokt en steeds verder in herinneringen duikt. Sjostakovitsj overleed in 1975.

ik heb musici ontmoet die me verzekerden dat stalin van beethoven hield
het was een tijd van veel woorden oceanen van woorden
je zag ze voor je ogen waardeloos worden

iemand kreeg een brief uit amerika en werd doodgeschoten
en de geallieerden bleven maar brieven sturen
en elke brief was een doodvonnis
elk geschenk elk souvenir het einde

Nasr besluit het lange, epische gedicht als volgt.

mijn vrienden
de dood is angstaanjagend
met niets daarachter

ik ben achter u als een stenen muur
duisternis omgeeft me

het is aan u


In een soort epiloog vertelt de dichter over de dood van Sjostakovitsj. Hoe het verder gaat als de hersens dood zijn, maar de organen nog een laatste stuiptrekking beleven. En als uiteindelijk van een heel, bewogen, mensenleven slechts de muziek resteert. De muziek die helder en klaar is.

Een bijzonder indrukwekkende bundel. Met een aantal prachtige, een aantal ontroerende, enige grappige en slechts enkele mindere gedichten. Ik hou van Ramsey Nasr, om zijn taal, het onhandige dat meespeelt en zijn mogelijkheid tot beroeren en ontwrichten, zijn 'hertalen' van de geschiedenis en gebeurtenissen naar deze tijd. Hij geeft blijk van groot vakmanschap. Een romantisch dichter? Nee, tenzij je de gedichten de 'De zeldzame dageraad' als ijkpunt wilt nemen. Geef mij maar de linkerkant van Nasrs werk, die mag staan voor humor, fantasie en inleving. Hij geeft schijnbaar achteloos zijn eigen draai aan de geschiedenis en hij voegt een nieuwe kleur toe aan oude meesters. Een bijzondere prestatie.

Meer over Nasrs werk is te lezen op www.kb.nl/kb/resources/frameset_kb.html?/kb/dichters/nasr/nasr-01.html


Ramsey Nasr - Onhandig bloesemend
Uitg. De Bezige Bij, Amsterdam 2004
78 blz.; € 15,-
ISBN 90 234 1429 2Annette van den Bosch

André van der Veeke - Reizigers voor alle richtingen
Poëzie die vraagt om antwoorden

Door Paul van Leeuwenkamp


'Op stations stond ik altijd klaar/ om uit te zwaaien en achter te blijven' opent deze bundel met het titelgedicht. Tot het eindelijk zo ver is dat ook de dichter mag vertrekken. 'Reizigers voor alle richtingen instappen,/ klonk het en daar ging ik na zo veel jaren'.
Wanneer je op een station staat van waar treinen naar alle richtingen vertrekken, is het niet meer van belang in welke richting je wilt gaan. Je staat aan het eind van een doodlopende steeg en er maar één weg naar de rest van de wereld. De gedichten van Van der Veeke tonen de mens niet als een hemelbestormer die doelbewust de concrete wereld verrijkt, maar als een wezen dat probeert te ontsnappen aan verstarring en uitzichtloosheid: 'een reisdoel had ik niet, op goed geluk/ wachtte ik op een van de luidruchtige perrons'. Een pessimistisch, zelfs nihilistisch levensgevoel waartegen de dichter zich door middel van zijn gedichten verzet, want mét en ín zijn gedichten komt hij in beweging, zoekt hij een doel, iets wat de banale werkelijkheid van de anekdotische werkelijkheid overstijgt. Niet verrassend gaat die zoektocht aanvankelijk 'naar wat ik wel vergeten kon'.

In de eerste drie afdelingen van de bundel – 'De onzichtbare man', 'Mijn witte vrouw' en 'Rotterdamse daken' – probeert hij zich voor zichzelf zichtbaar te maken door zicht te krijgen op het verleden en het heden dat daar uit voortvloeide. 'Ik maakte een salto achterover/ en vloog terug naar mijn kinderjaren' en fluistert tegen zichzelf 'jongen, de dood...'. Die weerspiegelt zich al in de tekening die zijn zoontje van hem maakt, 'een huiveringwekkend/ portret van afgesneden zijn'. Want 'de onzichtbare man/ ziet zichzelf niet// Dag in dag uit werkt hij/ aan zijn verschijnen'. Hij zoekt zichzelf in de vrouw, in de lust, de meest primaire levenslust. 'Mijn leven bestond uit meisjeslandschappen,/ ik was de goede herder in hun schaamstreek// Pas toen ik om begon te kijken veranderde/ ik van jongeman in een fronsende geest'. Hij zoekt zichzelf in het landschap waarin hij bestaat, van de 'Rotterdamse daken' van zijn jeugd tot het Zeeuwse landschap van de 'Hollandse luchten': 'Boven vlak land/ het hooggebergte// De hemel met al haar/ dode klimmers'.
De vierde afdeling, 'De oogst van de kust', maakt de balans op van wat het verleden in het heden tot uitdrukking heeft gebracht. Hier krijgt de doodlopende steeg uit het openingsgedicht een landschap. Om het met een paar titels te omschrijven: 'Bij de rivier' maakt de dichter 'Notities aan de Schelde', hij sluit de 'Dreiging' buiten maar kijkt door 'Het sleutelgat' naar 'De leegstroom', naar de 'Lege dans' in 'De uienkathedraal'. De onzichtbare man is een 'Man vermist' geworden, een man op 'Zo'n Nesciowandeling'. Het is in deze afdeling dat de massieve grond en de lege lucht nadrukkelijk als tegenstelling aanwezig zijn, zo niet in woord dan toch in beeld en sfeer.

DORP

Ladders tegen voorjaarsluchten
fruitbomen geworteld in het licht


Zo verraadt het dorp zich:
altijd voorradig een vergezicht

Sputterende motor klinkt
als vertrouwelijk bericht

Honderd stiltes lossen
elkaar af: zwaar, zuur, licht


De concrete, anekdotische beelden die de gedichten als uitgangspunt hebben, vormen een lijst waarbinnen Van der Veeke een achterliggende werkelijkheid tot leven brengt. Zijn gedichten zijn 'ladders tegen gevels/ maar ook tegen wolken'. Aarzelend, tastend en twijfelend probeert hij het ongrijpbare en het onzegbare te pakken te krijgen, beelden tot uitdrukking gebracht door de tweeregelige verzen waaruit al de gedichten bestaan. Jacobsladders waarmee hij vanuit de concrete dagelijkse realiteit naar iets hogers tast. De twijfel wordt daarbij nog op simpele wijze benadrukt doordat op een enkele uitzondering na de zinnen nooit met een punt eindigen, hooguit met een vraagteken, terwijl elk distichon wel opent met de hoofdletter van het begin.
Het totaal van beelden en vorm jaagt de lezer over die Jacobsladders vanuit zijn eigen klei naar zijn eigen lege luchten, ook in de laatste twee afdelingen, waarvan de titels 'De opstanding' en 'Etenstijd' suggereren dat de vermiste man is teruggevonden en de leegte met iets is ingevuld.
Of de dichter iets heeft gevonden, geeft hij het niet prijs. De lezer, die zich bij het lezen van deze gedichten geregeld peinzend en mijmerend in zichzelf terugvindt, heeft ook niets aan de antwoorden van Van der Veeke, hij moet zijn eigen antwoorden vinden. Daar kan deze poëzie, die het lovende nawoord van de beroemde Hans Verhagen helemaal niet nodig heeft, een beetje aan bijdragen, soms op een verwarrende en zelfs pijnlijke wijze.


André van der Veeke - Reizigers voor alle richtingen
Uitgeverij ADZ, 2004
112 blz.; € 9,-
ISBN 90 72838 33 5Paul van Leeuwenkamp

ZINGO! Slam je los!
Joris Lenstra luisterde naar Slamgeluiden


Waar is poëzie voor bedoeld? Deze vraag ligt ten grondslag aan de huidige opmars van Poetry Slam - poëzievoordrachten die te professioneel zijn om alleen nog maar het voorlezen van gedichten te behelzen. Het fenomeen is overgekomen uit Amerika, waar in de jaren zestig van de vorige eeuw de beatdichters tegen de academische inbreng in de poëzie streden. Zij wezen op de orale ontstaansgeschiedenis van de poëzie en wilden deze in ere herstellen. De poëzie kwam zo los van het geschreven woord en ging dichter bij het gesproken woord staan. De vaste dichtvorm werd losgelaten en in plaats daarvan werden dichtregels gebruikt die qua vorm en intonatie dichterbij de spreektaal liggen; een vorm waar iedereen die tegenwoordig poëzie leest mee vertrouwd is.

Lees verder op de website van Meander


Joris Lenstra

(advertentie)
Echt alles te weten komen over het schrijven van verhalen en/of gedichten?
www.writersathome.nl/WriteWedstrijd.htm
gedichten * site * recensies * colofon 
NieuwsLiteraire Boeken Top 10
  1. Grijze zielen - P. Claudel
  2. In Europa - G. Mak
  3. Een schitterend gebrek - A. Japin
  4. Alles is verlicht - J.S. Foer
  5. Krasloten - K. Ekman
  6. Sleuteloog - H. Haasse
  7. De lijfarts - M. Stahlie
  8. De jonkvrouw en de eenhoorn - T. Chevalier
  9. Casino - M. Brouwers
De Boeken Top 10 is gebaseerd op de verkopen van boekhandel 'Het Verboden Rijk' te Roosendaal in de periode 29 juli t/m 10 augustus 2004.


Literaire Avond Zuidwolde krijgt vervolg
De Literaire Avond Zuidwolde krijgt een vervolg in 2005. De eerste editie, in maart 2004, werd bijgewoond door meer dan tachtig toeschouwers. Zeven dichters, waaronder Tsead Bruinja, Ruud Muschter en Maria van Dalen, verzorgden die avond een voordracht en er werd een publieksprijs uitgereikt aan Jan-Jaap Reinders. Omdat zowel dichters als publiek vol lof waren over de intieme sfeer, het literaire niveau en het karakter van de historische locatie is besloten om van de Literaire Avond Zuidwolde een jaarlijks terugkerende traditie te maken. De tweede editie van dit literair evenement vindt plaats op zaterdag 19 maart 2005 in het antieke en sfeervolle eetcafé Moeke Vaatstra te Zuidwolde, Groningen. Dichters kunnen zich tot 31 december 2004 aanmelden voor een optreden. Reacties kunnen worden verstuurd naar Voor alle deelnemende dichters worden diner, reiskosten en overnachting betaald.


STOF: poëzie en mode
Op 11 en 12 september vindt in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem een bijzonder project plaats: STOF. In dit project gaan dichters en modemakers op zoek naar een gemene deler. STOF is een zoektocht naar het begin van mode en poëzie. Het is een langlopend project waarin de spanning tussen mode en poëzie wordt onderzocht. Taal dient als middel om een modecollectie te omschrijven, maar wat gebeurt er als taal je collectie is? Het eindpunt van STOF is een modeshow van woorden die eind 2005 zal plaatsvinden. Op 11 en 12 september worden de eerste resultaten gepresenteerd. De Nijmeegse literatuurorganisatie de Wintertuin heeft drie dichters uitgenodigd om een werk te kiezen uit de tentoonstelling MODE5ODE (50 jaar Mode in Arnhem) in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem. Zij hebben naar aanleiding van deze kledingstukken een gedicht gemaakt dat vervolgens weer is bewerkt tot soundscape. Op zondag 12 september wordt door middel van columns, tafelgesprekken, voordrachten en interviews onderzoek gedaan naar de analogie tussen mode en poëzie. Deze zondagmiddag wordt opgeluisterd door dichters, denkers en couturiers. Aan de middag wordt medewerking verleend door onder anderen Jan de Roder, Tsead Bruinja, Spijkers en Spijkers, Ruben van Gogh, Astrid Lampe, Tsjitske Mussche en Sieger M. Geertsma. Aanvang is om 14.00 uur. Toegang entreeprijs Museum voor Moderne Kunst Arnhem. Het museum is gevestigd aan de Utrechtseweg 87 te Arnhem. Zie voor meer informatie www.wintertuin.nl.


De Gekooide Roos viert eerste lustrum
Dit jaar viert literair tijdschrift De Gekooide Roos zijn eerste lustrum. Het tijdschrift biedt al vijf jaar een afgewogen mix van nieuw literair talent en gevestigde namen, zowel prozaïsten als dichters. De initiatiefnemers maken De Gekooide Roos met evenveel enthousiasme als ten tijde van de start. Ook Remco Campert bereikt dit jaar een mijlpaal. Hij is 75 jaar geworden. Hij heeft zich bereid verklaard de redactie van De Gekooide Roos een selectie uit zijn mooiste gedichten te laten maken. Die selectie is te vinden op de website. Daar is ook werk van andere erkende dichters en van relatief onbekenden te vinden. Zie www.degekooideroos.nl.


Debuutroman Bert van Weenen
Eind augustus verschijnt bij uitgeverij Mozaiëk de debuutroman Het echte leven is nu van Bert van Weenen. De officiële presentatie is op zaterdag 18 september tijdens de CLK-beurs te Zwolle. De thematiek in de roman: bevindelijk gereformeerde jongere zoekt eigen weg in het leven. Dat is al een paar jaar heel erg actueel, aldus de auteur. Het ISBN-nummer is 90-239-9124-9. Bert van Weenen publiceert artikelen, recensies en interviews over religieuze literatuur in o.a. Hollands Maandblad. Woordwerk, Trouw en het Friesch Dagblad. In het Meandermagazine zijn diverse poëzierecensies van zijn hand verschenen. Zie de website van de auteur www.chroom.net/vanweenen E-mail: . De site van de uitgeverij is www.boekencentrum.nl.


Open Haven Podium
Op 20, 21 en 22 augustus vindt Op de Kop van het Java-eiland in Amsterdam het Open Haven Podium plaats. Een groot aantal dichters en artiesten zal deelnemen aan deze manifestatie met muziek, dans, theater, film, groot- en kleinkunst. Vrijdagmiddag staan Meandermedewerksters Tine Moniek (met Olaf Risee) en Annette van den Bosch voor het voetlicht. De entree is vijf euro. Voor kinderen tot twaalf jaar 2,50 euro. Aanvangstijd is 13.00 uur. Zie voor meer informatie de website www.openhavenpodium.nl.


De Jazzpoëtici
Een nieuw schrijverscollectief is geboren! Eentje dat nog wel veel stof zal doen opwaaien: De Jazzpoëtici. Bezieler is Jan Ducheyne. Een heel bijzonder collectief: Dichters, woordkunstenaars, 'poëtici' zitten aan een lange tafel, naast elkaar, elk heeft zijn microfoon. Elk heeft zijn teksten. Eén dj, achter zijn mengpaneel. Hij zorgt voor 'Jazzmusic'. Wie ze aan het werk wil zien of zelf wil toetreden: mailen kan naar .
Spiegelschrift
De zomer zet aan tot meer nieuwigheid! Spiegelschrift is een overwegend literair tijdschrift dat enkele gelijkgestemden hebben uitgegeven in een oplage van duizend exemplaren. Het staat vol met gedichten, proza, fotografie, interviews en filmbesprekingen... Onder andere te koop in Het PoëzieCentrum.


Belle op aarde
Poëzie en muziek, beeldhouwkunst, keramiek en schilderkunst: dat is de grote geheime cocktail van Belle Op Aarde in Schellebelle. Tussen 7 augustus en 25 september kan je op vaste locaties en langs uitgestippelde wandelpaden door het dorp de Kalkense Meersen van poëzie en kunst genieten. Watou met nog dat vleugje méér in een landelijk dorpje in Oost-Vlaanderen. Meer informatie vind je op www.belle-op-aarde.be.


Zoemzoemzoemen
Na drie jaar radiostilte is Zoem zoem zoem … terug. Dit literaire popfestival vindt plaats in en om het jeugdhuis 10R20 op de Grote Markt in Herentals. Op 21 augustus vanaf 14.00 uur is iedereen er welkom. Kollectief Maximaal nodigde voor de gelegenheid dertig dichters (uit Vlaanderen en Nederland) en zeven muziekbands uit (o.a.: de Amsterdamse Residentie, Katrijn Jonckheere, de Slag uit Eindhoven, Xavier Roelens, Olaf Risee, Tine Moniek, Kristof van Hoof, Peter M. van der Linden, Joost Stockx, Gijs ter Haar, de Woorddansers…). Een kaartje kost 2 euro.


Poetry Pieces 2004
Met het ontstaan van de poëziemarkt in Damme is ook een bescheiden poëziewandeling op gang getrokken. Her en der werden in het historisch centrum langs straten en op pleintjes grote, blauwe puzzelstukken met gedichten opgehangen.
Het project Poetry Pieces leunt sterk aan bij de blauwe gedichten van Indigo 2003 en wil in Damme Boekendorp jong literair talent een forum geven. Poetry Pieces is een initiatief van het stadsbestuur, vzw Boekendorp en vzw Lexicon Productions.
Een programma-overzicht: zaterdag 14 augustus: poëtische monoloog 'Vlindersslag' door Paul vermeulen. (19u30 in de tuin van Huyse de Grote Sterre) - gratis
zondag 15 augustus: poëzie van en door Willem Van Renterghem, Inan Akbas, Jeroen Le Compte, Katrijn Jonckheere, Saskia De Bruycker en Alexis Tchekouteff (15u op het marktplein) - gratis
Wie zondagavonds rond 18.00u nog een superintiem concert van Raymond van het Groenewoud wil meepikken (de man zingt poëzie volgens velen) kan terecht in het gezellige café 'De Smisse'. Tafeltjes dienen wel van tevoren gereserveerd (050 35 12 46).


SNELNIEUWS
15/08/04 – WATOU: Hommagezondag voor Rutger Kopland met Miram Van hee, Marjoleine de Vos, Anton Korteweg, Leonard Nolens en K. Michel (om 17.00 uur in de Sint-Bavokerk met organist Willem Ceuleers) – 8 euro - meer info: www.poeziezomerswatou.be. 15/08/04 – DEURNE: 'De nacht van de muze' met vrouwelijke muzes en dichters zoals Kristien Hemmerechts, Lady Angelina, Rosita Steenbeek (NL), Betty Mellaerts en Lieve Blancqaert, Josie LLoyd en Emlyn Rees (UK) . De Franse Jane Birkin sluit deze zwoele avond af ( om 19.00 uur in Openluchttheater Rivierenhof) - VVK € 18 - Kassa € 22 – meer info: www.openluchttheater.be. 15/08/04 – ANTWERPEN: Stichting Zondag! Kassant met o.a. de Jazzpoëtici (om 20.00 uur op de Ossenmarkt) – gratis – meer info: www.stichtingzondag.be. 19/08/04 – ANTWERPEN: PETROL: Hommage voor Spreekstem, hommage Gust Gils met Jules Deelder, Peter van de Veire, Spinvis, Marcel Vantilt, Didi de Paris, Tom Naegels en Hans Plomp. (om 22.00 uur in d’Herbouvillekaai 21, Antwerpen-Zuid nabij Scheld’apen, tegenover Mexiconatie) - Vvk €6 / Kassa voor 24u: €6 ( 1 basisconsumptie) - Kassa na 24u: €10 ( 1 basisconsumptie) – meer info: www.5voor12.be/petrol/flashcontent/indexf.html. 20/08/04 – ANTWERPEN : PETROL: Claus Attack (ism Villanella) De nieuwste muziekgeneratie gaat aan de slag met woord, beeld en vooral muziek met o.a. Absynthe Minded die het vroege werk van Hugo Claus van een bijpassende soundtrack voorzien. (om 22.00 uur in d’Herbouvillekaai 21, Antwerpen-Zuid nabij Scheld’apen, tegenover Mexiconatie) - Vvk €6 / Kassa voor 24u: €6 ( 1 basisconsumptie) - Kassa na 24u: €10 ( 1 basisconsumptie) – meer info: www.5voor12.be/petrol/flashcontent/indexf.html. 21/08/04 tot en met 26/09/04 – ANTWERPEN: Poëtische zoektocht naar de zingever, tentoonstelling (elke zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur in de Sint-Walburgiskerk) – gratis – meer info: http://www.abc2004.be/ 21/08/04: ANTWERPEN: Robodandy, mooie jongens (modellen, acteurs, performance-kunstenaars) die op verzoek van het publiek een performance zullen doen op een welbepaalde plaats in de stad (vanaf 14.05 uur in Forum ModeNatie) – gratis – meer info: www.abc2004.be. 22/08/04 – WATOU: Hommagezondag voor Gerrit Komrij met Hagar Peeters, Tom Lanoye, Alfred Schaffer, Ilja Leonard Pfeijffer en Ramsey Nasr. (om 17.00 uur in de Sint-Bavokerk met Luc De Vos) – 8 euro – meer info: http://www.poeziezomerswatou.be 22/08/04 – ANTWERPEN: Stichting Zondag! La Krooniek (om 20.00 uur in de Kerkstraat) – gratis – meer info: www.stichtingzondag.be.Het nieuws werd samengesteld door Jan Boonstra en Tine Moniek.
Nieuwsberichten voor Meander 248 van zondag 29 augustus dienen uiterlijk dinsdag 24 augustus in ons bezit te zijn. Stuur geen attachments mee. Berichten kunnen worden gestuurd aan (de letters X uit dit adres verwijderen!)

gedichten * site * recensies * nieuws *
Colofon
Site: meander.italics.net

E-mailadres: (de letters X uit dit adres verwijderen!)

Redactie:
Adelheid Bekaert, Annette van den Bosch, Yves Joris, Gerard Kool, Joop Leibbrand, Margo Verbiest, Rob de Vos

Vaste medewerkers:
Jan Boonstra, Yvonne Broekmans, Hans Hamburger, Milla van der Have, Tine Moniek, Elly Woltjes.

Verder werken mee:
Chris Coolsma, Rutger H. Cornets de Groot, Joris Lenstra, Bert van Weenen, Atze van Wieren.

De gedichten worden beoordeeld door: Adelheid Bekaert, Yvonne Broekmans, Hans Hamburger, Yves Joris en Joop Leibbrand.
De verhalen worden beoordeeld door: Margo Verbiest, Rob de Vos en Elly Woltjes.


Financiën:
Meander is gratis, maar ook uw financiële bijdrage is nodig!
Bijdragen vanuit Nederland kunnen worden overgemaakt op Postbank giro 8941864 t.n.v. G.C. Kool te Delft.
Voor bijdragen vanuit België: Rekening 402.2004409.95 ten name van Meander.
Vermeld 'donatie Meander' en uw e-mailadres.


Abonneren, opzeggen en uw adres wijzigen gaat het eenvoudigst op het adres: http://meandermagazine.net/service
en omslachtiger door gebruik te maken van de volgende e-mailadressen:
Abonneren door een mail aan met als onderwerp: subscribe (de letters X uit dit adres verwijderen!)
Opzeggen door een mail aan met als onderwerp: unsubscribe (de letters X uit dit adres verwijderen!)
(U kunt ook de hele krant aan ons retour zenden met ergens bovenaan de uitroep 'Unsubscibe!' of iets dergelijks, maar dat is de meest onbehouwen manier ...)

Kopij is welkom bij Meander. Zie http://meandermagazine.net/kopij/

Verdere verspreiding van de in deze uitgave opgenomen teksten is alleen toegestaan met voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s)


Zie ook op onze site: gedichten * verhalen * artikelen * recensies * interviews * links * klassiekers * archief

naar begin van deze krant