Wordt deze mail niet goed weergegeven? Klik dan hier!

Abonneren, opzeggen, wijzigen, schrijven, meewerken,
reageren, vragen, steunen of adverteren? Zie colofon.
Meander

Aflevering 560 * 11 februari 2018
http://meandermagazine.net * http://ezine.meandermagazine.net Steun Meander
 

De afgelopen week op de site van Meander
 
Huub Oosterhuis

GELEZEN ERGENS OOIT

Als je broeder diep is weggezakt
zijn handen reiken niet ver genoeg
zal jij hem vasthouden
hij zal overleven naast jou.
Neem van hem geen rente
geef hem geen zilver tegen winst
hij zal overleven naast jou -
ook de vreemdeling zal overleven
naast jou, als je broeder.

Als je broeder diep is weggezakt
je naaste, en hij verkoopt zich aan jou,
bedien je niet van hem
als van een slaaf.
Jij zult hem niet hardhandig bestieren -
heb ontzag voor Ik-zal de God
die jou uitgeleid heeft
uit het slavernijheelal
van deze wereld.

naar Leviticus, vrij

 

Uit: Die wij denken, 2017

AAN DE VERENIGDE STATEN VAN EUROPA

Als jullie zouden besluiten
de misdaden door onze vaderen begaan
te wreken met gerechtigheid en genade

het in stukken geknipte Afrika
het uitgezogen vernederde
nu eindelijk mee op te bouwen

met het kapitaal
dat je aan haar verdiend hebt -
als je besluiten zou wat?

God te doen. Ook wie niet gelooft
in zijn bestaan
kan stukje bij beetje hem doen.

Er zijn hersenen genoeg
op deze aarde
die weten hoe dat zou kunnen.

 

Uit: Die wij denken, 2017

Aan de liefde

Liefde heeft geen longen
maar zij ademhaalt en zingt
en wat zij heeft gezongen klimt
over steile hoogten.

Korte lange vlagen kussen
zwermen zoenen noem je liefde –
dat betonnen knoesten twijgen
groen blad rooie wangen krijgen.
Maar ook harde noten kraken
stenen slijpen tot zij zingen
stenen kloven tot zij stromen.

Maar ook cederhoven planten
rozenperken in woestijnen
noem je liefde. Maar ook blinde
ogen wenken, doden drenken
noem ik liefde, en de zon, met
al zijn felle zachte stralen,
vuursteen tussen diamanten.

Liefde heeft niet een paar handen
geen paar voeten, maar zij treedt je
tot je wijn bent, maar zij kneedt je
voor elkaar tot daaglijks brood.
Liefde heeft geen hart, geen schoot
maar je wordt uit haar geboren
tot je dood.

 

Uit: Een weg van dagen (van gedichten en psalmen tot preken en verhalen, bijeengezocht door Elte Rauch), 2017 
Martin Reints

Kimono

Het is nog licht, maar het is ook al donker
nu ik ophou met lezen
en het boek naast me neerleg

de wereld om me heen is een zwartfluwelen kimono
en ik kijk naar de binnenvoering:

een striptekening van een man in de avondwind
die op een fluit loopt te spelen

en laag aan de hemel een volle maan, lijkbleek,
met de schim van iemand die de man bespiedt

nu hou ik op met kijken

straks komen de vleermuizen op insecten jagen
en morgen gaat het stormen, regenen en onweren

een muis loopt naar het houthok
een duif is op weg naar een van de bomen.

Wanden met ordners

Dit is wat de advocaat denkt:
je kunt ergens aan beginnen, ermee doorgaan,
en er dan mee ophouden

en wachten, en dan weer verder gaan

hij gaat naar zijn printer,
kijkt of zijn pleitnota daar is aangekomen
en wacht

wacht tot hij de pleitnota kan opbergen in een van de dossiers

omgeven door de geluiden die je alleen hoort wanneer het stil is
en omgeven door wanden met ordners

in een van de wanden een houten deurkozijn
met daarin een openstaande houten deur

een op de grond gewaaid papiertje tegen een stoelpoot

ik moest, ik weet niet,
ik moest wakker worden
en ik merkte dat ik in bed lag en niet meer sliep. 

Huub Oosterhuis (1933) is dichter en theoloog. Hij publiceerde dichtbundels, essays, korte verhalen en liturgische teksten.

Uit het interview van Alja Spaan met Huub Oosterhuis: Deze bundel is mijn favoriet, maar voor Oosterhuis was het een moeilijke bundel, zegt hij. ‘Het waren moeilijke tijden.’   *   ‘Dat doe ik nog steeds, gedichten laten liggen en laten rijpen en dan nog eens herzien. Vaak worden ze daarna korter. Soms denk je dat iets af is terwijl dat niet zo is.’   *   Ik vraag hem of hij nog steeds veel leest en of er vergelijkingen zijn tussen hem en de dichters van nu? ‘Nou, de VSB-prijswinnende bundel van Joost Baars was uitverkocht maar daar ga ik nog achteraan.’   *   ‘Het was een verrassing dat dit een bundel werd. Woorden roepen andere woorden op, zo ontstaat de constructie van het gedicht.’   *   Om het denken zo te verwoorden dat een gedicht een mate van redelijkheid en een mate van ‘mysterieusheid’ in zich heeft. ‘Dat klopt, daarvoor lees je ook poëzie.’ Hij hoeft er verder niets meer aan toe te voegen.

lees het interview
 

Martin Reints (Amsterdam, 1950) publiceerde de essaybundel Nacht- en dagwerk (1998) (J. Greshoffprijs) en de dichtbundels Waar ze komt daar is ze (1981), Lichaam en ziel (1992) (Herman Gorterprijs), Tussen de gebeurtenissen (2000) (genomineerd voor de VSB Poëzieprijs), Ballade van de winstwaarschuwing (2005) (eveneens genomineerd voor de VSB Poëzieprijs) en Lopende zaken (2010). In zijn meest recente bundel Wildcamera (2017) staan gedichten en beschouwingen.

 
Recensies

Verre uittrap. Gedicht - F. van Dixhoorn
Actieve rust
Meander
In ‘Verre uittrap’ van F. van Dixhoorn staat leegte centraal. Een inspirerende leegte: geen ontkenning van het leven, maar het mogelijk maken ervan – in het hoofd van de lezer. Hans Puper: ‘In deze bundel ligt de verbeeldingskracht bij de lezer. Nooit eerder heb ik een dichter meegemaakt die hen zo weinig in de weg stond.’
lees alles

Geen delicatessen - Erik Spinoy
‘Een cirkel die geen vicieuze cirkel is’
Meander
Dichter, essayist en literatuurwetenschapper Erik Spinoy gaf de tweede Hans Groenewegen-lezing onder de titel ‘Geen delicatessen’. In navolging van Paul van Ostaijen beschouwt hij literaire teksten als een vingerafdruk van de schrijver of dichter. Hij gaat ook in op de problematiek van het onuitspreekbare, door Samuel Beckett zo treffend samengevat met de uitspraak ‘Fail again. Fail better.’ Een vlot geschreven essay zonder academische hindernissen.
lees alles

De 100 beste gedichten van 2018 voor de VSB Poëzieprijs - Maaike Meijer en Anikó Daróczi
Engagement heeft vele gezichten en nieuwe ogen
Meander
Herbert Mouwen over ‘De 100 beste gedichten van 2018 voor de VSB Poëzieprijs’, gekozen door Maaike Meijer en Anikó Daróczi: ‘Dit tweetal maakt aan de hand van (fragmenten van) een groot aantal gedichten duidelijk, waar het in de poëzie anno 2018 om gaat. (…) Poëzie als levensredder, als magische gebeurtenis, het belang van de zintuiglijke waarneming, het belang van de vorm, de vrijheid, het experiment en de vernieuwing, het komt allemaal langs.’
lees alles

 

Colofon

meandermagazine.net * ezine.meandermagazine.net
Abonneren, opzeggen of e-mailadres wijzigen?
Dat gaat het eenvoudigste op meandermagazine.net/abonnees.
Schrijf je zelf gedichten en wil je een keer in Meander staan?  Bied ons dan je werk aan via meandermagazine.net/p.
Dan bekijkt de redactie of we je werk interessant genoeg vinden voor publicatie in Meander.
Ken je iemand anders die wel eens in Meander zou mogen staan? Een dichter die echt de moeite waard is en die we bij Meander tot nu toe over het hoofd hebben gezien?
Vertel het ons op contact.meandermagazine.net/tip.php.
In het colofon op de site staat, wie er meewerken aan Meander.
Wil je ook meewerken aan Meander? Bijvoorbeeld als schrijver van recensies, als interviewer of als ontdekker van nieuwe talenten?
Laat het ons weten via contact.meandermagazine.net/meewerken.php
Een vraag of opmerking over Meander? Gebruik het formulier op contact.meandermagazine.net.
Meander wordt uitgegeven door en financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Literatuursite Meander.
Wil je Meander financieel steunen? Dat kunnen we goed gebruiken!
Maak een gift over of word voor twaalf euro per jaar Vriend van Meander.
steun.meanderstichting.info.
Adverteren in Meander? Niet duur en je bereikt aardig wat mensen die in poëzie geïnteresseerd zijn.
Vraag informatie via contact.meandermagazine.net.
ISSN 1871-1820 * Verdere verspreiding van de in deze uitgave opgenomen teksten is alleen toegestaan met voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s) of rechthebbenden.