Poëzie Kort 2017 / 8

 

Frouke Arns, Eigen terrein

(Door Hans Puper)

Frouke Arns was stadsdichter van Nijmegen in de periode 2015 – 2016. De ideale stadsdichter: haar gedichten zijn plaatsgebonden, maar herkenbaar voor iedereen; aantrekkelijk voor zowel gelegenheidslezers als poëzieliefhebbers; ze zijn licht van toon, maar nooit oppervlakkig en, tot slot, goed voor te lezen door het soepele ritme en de klank.
Eigen terrein bevat de 22 gedichten die zij in haar functie schreef.  Op de linkerpagina’s beschreef zij de context, op de rechterpagina’s staan de gedichten. Nijmegenaren zullen dat zeker op prijs stellen, maar de meeste gedichten zijn ook los van die informatie te lezen. Neem bijvoorbeeld ‘Kleine handleiding voor de moderne pelgrim’.

Maak voor vertrek een selfie en laat
je mobieltje dan voor wat het is. Nu ben je alleen

bereikbaar voor jezelf. Jouw eigen batterij dient opgeladen.
Je valt in voetstappen van hen die voor jou gingen en toch

voelt deze tocht als nieuw. Reis lichtvoetig. Een kaart je gids
waarop de omtrek van een duif in volle vlucht de weg markeert.

Wees herkenbaar aan je bagage, die nauwelijks is, het meeste
draag je in hoofd en hart, de oude beeldentuin. Voeg vogels

toe die als een partituur op draden zitten. Ontcijfer
het voor jou gecomponeerde lied. Rijg de ringen aan je koord.

Nader na dagen over de velden je bestemming.
De verte laat je traag uit wuivend landschap los.

Maak bij thuiskomst nog een selfie. Zoek de verschillen.
Je bent tot hier gekomen.

Iemand gaat een tocht maken, want: ‘Jouw eigen batterij dient opgeladen’. (Dit in tegenstelling tot die van de mobiel die thuisgelaten wordt – grappig). Het enjambement ‘alleen // bereikbaar’ is mooi en functioneel: je moet tot jezelf komen, dat doe je alleen en zonder dat je wordt gestoord. Hij of zij is de enige niet: ‘Je valt in voetstappen van hen die voor jou gingen’. Veel heb je niet nodig: het gaat om je innerlijk, ‘je hoofd en hart, die oude beeldentuin’. Aan het eind vind je jezelf anders terug: ‘Zoek de verschillen’.
Je kunt het gedicht ook lezen als een puur geestelijke tocht. Het doet mij denken aan ‘Elckerlyc’, het Middeleeuwse spel waarin de  voorbereiding op de dood wordt beschreven.  Ook hier: ‘Je valt in voetstappen van hen die voor jou gingen en toch // voelt deze tocht als nieuw’ – uiteraard, dat is die voorbereiding  voor iedereen. De ‘omtrek van een duif in volle vlucht’ kan duiden op vrede. Prachtig in dit verband is de voorlaatste strofe: ‘Nader na dagen over de velden je bestemming / De verte laat je traag uit wuivend landschap los.’ ‘Je bent tot hier gekomen’, luidt de laatste regel. ‘En je bent er klaar voor’, zou je erbij kunnen denken.
En nu de context. Frouke Arns las het gedicht voor op de openingsceremonie van de Walk of Wisdom, ‘een moderne, niet-religieuze pelgrimstocht van 136 kilometer rond Nijmegen.’ Ik vermoed nu dat de route op de kaart lijkt op omtrek van die duif. Arns relativeert haar gedicht indirect met haar opmerking dat zij de route inmiddels ook heeft gelopen en inmiddels één inzicht wijzer is geworden: ‘neem altijd pleisters mee!’ Wie zulke mooie gedichten schrijft, kan zich die humor veroorloven.

Ze schreef ook een prachtig in memoriam voor H.H. ter Balkt, ‘Kleine elegie voor een groot dichter’. De eerste strofe:

Rasp het bladgoud uit uw stem en laat ons
leunen tegen die klankschaal van uw rug:
wat u uit taal sloeg waren vonkenregens,
neerdalend zaaigoed op de ribbelakker
van de verbeelding, dat vette land.

Een aanbevelenswaardige bundel.

***
Frouke Arns (2017). Eigen terrein. Uitgeverij Marmer, 53 blz. € 12,50

 

Cor Gout, 19 x Bella en de 20e is zoek 

(Door Lennert Ras)

Cor Gout is filosoof, schrijver en neerlandicus. Hij bracht eerder drie verhalenbundels uit bij In de Knipscheer. Samen met vormgever Els Kort doet hij de hoofdredactie van het literair tijdschrift Extase.
De bundel 19x Bella en de 20e is zoek is geïllustreerd met tekeningen van Harrie Geelen. Beeld en tekst vullen elkaar zoveel mogelijk aan. Op het eerste gezicht lijk je te maken te hebben met een bundel voor kinderen. 19 x Bella leest op het eerste gezicht een beetje als een niemendalletje, zoals de boekjes die Bella leest.
Bella komt uit Zeeland en mist die omgeving. Vooral het gekeuvel op het dorpsplein. Ze is religieus en de dominee komt op bezoek. In haar nieuwe gemeente is de toon van de preken lichter, dus dit zegt iets over de strenge moraal van de plek waar ze van afkomstig is.
Schoonmaken, voor kinderen zorgen, dansen, dat soort dingen maken Bella blij. Maar ondertussen zijn er diepe (seksuele) verlangens. Helemaal geen thema voor kinderen. Hoop en verwachtingen. Een kunstenaar maakt een tekening van haar en ze zwijmelt bij hem weg. Maar wat komt ervan terecht? Uiteindelijk heeft de dominee een keurige man voor haar uitgezocht en zal ze de rest van haar leven wel blijven dromen.
19x Bella is licht van gewicht, maar ergens schemert iets zwaars door. De regels zijn erg kort en bestaan maar uit een enkel woord. Alle gedichten zijn uitgesmeerd over de hele pagina. Er zijn geen strofes op de pagina’s. Het geheel is erg verhalend en prozaïsch. Maar het verhaal biedt zich toch aan als poëzie.
Toch is er wel eens een grappige afbreking. Zo denk je bij ‘Met de bediening Nu, In haar slaap- kamer’ eigenlijk aan iets seksueels. Omdat dit op het einde van de pagina staat. Maar dan gaat het vers op de volgende pagina gewoon door en is er iets veel onschuldigers aan de gang.
De gedichten zijn genummerd. Negentien gedichten inderdaad. En dan de twintigste, die zoek is. Hier geen tekst maar alleen een beeld van snippers. Bella is verscheurd.
Misschien moet ze toch maar niet doen wat de dominee zegt en gewoon haar hart volgen en de kunstenaar … Maar daarvoor lijkt Bella veel te keurig.

***
Cor Gout (2017). 19 x Bella en de 20e is zoek. Met illustraties van Harrie Geelen. In de Knipscheer, 44 blz. € 19,50

 

Sebastien Crusener, Alle remslaap los!

(Door Eric van Loo)

Bij de gedichten die dagelijks op de Costerlijst verschijnen viel de bijdrage van Sebastien Crusener me direct al op. De twee afgedrukte gedichten oogden niet heel toegankelijk, maar er stond een intrigerende toelichting onder: ‘In de herfst en winter van 2016 werd ik gekweld door onrustige slaap en doodsdrift en gebruikte te veel angstremmende medicijnen. Als ik ‘s nachts wakker schrok noteerde ik de eerste opkomende gedachte op een memovelletje. Uit al deze velletjes stelde ik maanden later deze bundel samen.’ Mooi woord, doodsdrift. Maar de wereld erachter is natuurlijk zeer beangstigend. Het ging niet goed met de dichter. Heeft het schrijven hem geholpen? Bestaat er zoiets als therapeutisch schrijven? Beroemd zijn de Sonnetten van de kleine waanzin, waarin Hans Andreus terugkijkt op een crisis, en zijn herstel viert.
Een belangrijk onderdeel van de bundel is de cyclus ‘Meer nachten ijs’. Deze uit twaalf gedichten bestaande cyclus heeft als ondertitel ‘ziekteverzuim’ en lijkt indrukken weer te geven uit de zeven opeenvolgende nachten van een week. Het eerste gedicht eindigt: ‘loop ik – bars mij de / baas – de dinsdag binnen’. De associatieve zinnen roepen geen hele heldere beelden op, zoals je soms wakker kunt schrikken uit dromen die niet van echt zijn te onderscheiden. Fragmenten als ‘Hyperventilator maak me blazen wijs’, ‘Steeds nog de geur van muur / de vensterzwachtels’ en ‘lijkwitte klappertanden / waar niet één spinazierestje tussen zit’. Gedicht IX bevat de schitterende zin ‘Het werkelijke heeft het veel te koud’, gevolgd door de strofe ‘de ruimte erom rond / wordt ingenomen door een leegte / die te vol is van zichzelf’.
De gedichten buiten deze cyclus zijn in een dynamische en zeer uiteenlopende lay-out vormgegeven. Losstaande schuingedrukte strofen, die wel of geen onderdeel lijken uit te maken van het bovenstaande gedicht, golvende inspringingen, wisselingen in uitlijning, zinnen met zo veel spaties dat de woorden losjes over een regel zijn gestrooid – het is er allemaal. Maar de dichter maakt het de lezer niet makkelijk. Of dompelt hij ons bewust in eenzelfde chaos onder als hij in die donkere maanden ervaren heeft?
Hij voert ons langs verschillende afdelingen: ‘Eén nacht ijs’, The nothing in between (I-IV)’, ‘The everything between (…)’ , het eerder genoemde ‘Meer nachten ijs (ziekteverzuim)’ om te eindigen met een uit twee gedichten bestaande ‘Epiloog’. Onze dromen kennen een geheel eigen logica. Uit experimenten is gebleken, dat wat in onze droom uren lijkt te duren, in de buitenwereld soms maar een minuut in beslag neemt. Met de titel van zijn bundel zinspeelt de dichter erop alle remmen los te gooien. Dat is hem zeker gelukt.

Gaten in de gaten hoofd hol 
Ben vertrokken 
ben te laat 
om laat te komen 
om te komen (alle apotheken dicht) 
en het geluid van tussentijd wordt werkelijk ondraaglijk 
Moord kan ik zelf niet schrijven 
Het is slechts een woord in een ander oord, hoe slik ik er het snelst 
           naartoe? 

***
Sebastien Crusener (2017). Alle remslaap los! Uitgeverij Stanza, 64 blz, € 19,99

 

Kristien Bonneure e.a. (samenstelling), Alsof er niets is gebeurd. Een jaar nieuws in gedichten

(Door Hans Puper)

De gedichten in de bundel  Alsof er niets is gebeurd vormden een onderdeel van het Vlaamse actualiteitenprogramma Bonus op Radio-1: ze bevatten commentaar op gebeurtenissen in het afgelopen jaar (2016/2017). Vijftig tot nu toe onuitgegeven gedichten, op een na. De ruimte ontbreekt hier om alle dichters te noemen. Daarom alleen die van de eerste vijf gedichten: Paul Demets, Michaël Vandebril, Joke van Leeuwen, Maarten Goethals en Charles Ducal.
‘Stollen en stilstaan’ is het adagium. En daarbij doet zich iets eigenaardig voor volgens de inleiders: ‘De gedrukte gedichten in dit boekje bieden een tijdsdocument dat langer meegaat dan de waan van de dag. Het gekke is namelijk dat actualiteitsgedichten een zekere eeuwigheidswaarde krijgen, ook als de krantenpagina’s beginnen te vergelen.’ Dat is echter alleen zo als de dichter een kunstgreep toepast: geen details noemen – of het moet gaan om een gebeurtenis die iconisch is geworden, zoals de aanslag op de Twin Towers. Het gevolg is, dat veel gedichten alleen actualiteitswaarde bezitten binnen de context van het programma. Een van de gedichten is zelfs al drie jaar oud en gepubliceerd in de bundel Zondag acht dagen van Max Temmerman: ‘Lied voor de inwijkeling’. Het werd voorgelezen na het programma-onderdeel over staatssecretaris Theo Francken van de NVA die in een tweet Artsen zonder grenzen van mensenhandel had beschuldigd vanwege hulp aan bootvluchtelingen. Soms ook worden actualiteiten zelf zo algemeen geformuleerd dat die eeuwigheidswaarde er al inzit, zoals: ‘Armoede is een van de thema’s die net onder het oppervlak van de dagelijkse actualiteit sluimeren’. Ruth Lasters schreef daar een gedicht bij met een verrassende invalshoek.

Munt

Stel dat de munteenheid telkens verandert om
middernacht. Neem nu dat gisteren het planetaire
betaalmiddel lenigheid was. De rijksten waren gisteren

de acrobaten, die met één enkele saltoreeks een huis
betaalden. Nee, vandaag biedt lenigheid tegen armoe niet langer
garantie. De munteenheid van deze dag is een vorige herfst geraapte

wilde kastanje. Geduld dus nog, kleine Soraya, tot de klok van twaalf.
Dan gaan de beurzen dicht en opnieuw open, wordt bepaald of morgen
een vermogend man grossiert in zilveren snaren van

gitaren of in aaisoorten, je dus even alleen arm bent als je
aanrakingen druppen als uit vingertoppen van versleten
kraangaas.

Een van de weinigen die het lukt man en paard te noemen in combinatie met ‘een zekere eeuwigheidswaarde’ is Maarten Inghels, nota bene bij opnieuw een ‘niet-actualiteit’: de mededeling dat hij een omgekeerde nieuwjaarsbrief schreef. Zijn gedicht heet ‘Ik adem in en het is weer gisteren’. We weten waarop hij doelt met ‘een vrachtwagen rijdt uit een lichaam / alsof er niets is gebeurd, de genadeloze aardbeving gaat weer verlegen / tussen de rotsen liggen, kogels keren deemoedig terug naar het geweer’. En tegelijkertijd is het zo algemeen, dat het gedicht niets aan waarde verliest als deze actualiteiten onder het stof komen te liggen. En de wens doden weer tot leven te wekken is al zo oud als de mensheid. Over eeuwigheidswaarde gesproken.

***
Alsof er niets is gebeurd. Een jaar nieuws in gedichten (2017). Samenstelling, inleiding en aantekeningen door Kristien Bonneure, Katrien Kubben en Badra Rezkallah. PoëzieCentrum, 113 blz. € 19,95

Recensie van Mensen die je misschien kent - Frouke Arns

Poëzie als grensgebied tussen herinnering en werkelijkheid

Frouke Arns
Mensen die je misschien kent
Uitgever: Marmer
2013
ISBN 9789460681523
€ 12,50
72 blz.

Bij zo’n debuutbundel als die van Frouke Arns, Mensen die je misschien kent, vraag je je wel eens af vanuit welke levensperspectief zo’n bundel is geschreven. Wat heeft Arns ertoe aangezet? Valt dat op te maken uit haar bundel? Thema’s, onderwerpen kleine aanwijzingen in de gedichten? Ik werd al direct nieuwsgierig, toen ik las dat de ‘ik’ de kindertijd in Beiroet heeft liggen en de ‘jij’ wellicht geworteld is in Damascus. We hebben hier met een dichter van doen die van kindsbeen af aan Duits en Nederlands heeft leren spreken, Engelse taal en literatuur heeft gestudeerd en onder meer een reis door Azië heeft gemaakt. Een wereldwijze vrouw, werkzaam als vertaler. 

Mijn eerste leeservaring was divers: kindertijd, sprookjesachtige elementen. verliefdheden, afscheid, verlies, verlangen, herinnering: ‘je gaat op pad en maakt herinneringen nieuw, aan plaatsen, mensen,/’. Ze zegt dat aansprekend in het gedicht ‘Blijf”: ‘van die dag bleef niet de warmte/ in de stenen of de smaak van salie/ aan je handen hangen, maar een/ onbevangen zwijgen bij het kijken.//’. Dat strelend aquarelleren doet Arns vaker in haar gedichten. Tastend en zoekend ontvouwen zich gaandeweg herinneringen aan een geliefde, de moeite met het verlies daarvan en de herinnering daaraan. Er was voor mij bij tweede lezing sprake van sterk verlangen, pijn en moeite, maar ook hoop op wat er nog te schrijven valt.
Arns opent haar gedichten veelal anekdotisch, blijft dicht bij huis, maar verglijdt al snel in observaties die onder de radar van het alledaagse, het voor de hand liggende en het vertrouwde doorgaan. Het is een bundel geworden niet alleen met een observerende nuchterheid, krachtige en dan weer subtiele penseelstreken waarmee sommige beelden op papier worden gezet, maar ook met ‘streetwise’ geschreven teksten: ‘Er is een feest dat zo stomdronken is dat niemand het zich herinnert,/’, met feminiene detaillering als in een gedicht als ‘Actrice’:

Zij doet iets met het licht
hoe ze het vangt in haar ogen,

Het zeeft, verzacht of breekt,
hoe haar blik het licht bespeelt.

Zij doet iets met de huid
hoe ze streelt met haar stem,

plooit, verzacht of ruwt,
hoe haar stem de huid bekruipt.

Maar als haar rol is uitgespeeld
valt zij uiteen in loze zinnen,

straks in de auto door de nacht
een roze koek en zelfs geen hond
die op haar wacht.

En gelaagde formulering zoals in het gedicht ‘Polaroid 1’: ‘Eén ding: wind is ongrijpbaar, laat zich slechts kennen/ in wat hij beweegt.//’. In die feminiene detaillering, wendbare en gelaagde formulering zit de kracht van Arns. Daarin breekt de verwondering door uit het wit tussen de woorden. Prachtig zoals zij in het gedicht ‘Actrice’ haar uitwerking op zichzelf en het publiek penseelt en vervolgens in een enkele strofe de eenzaamheid peilt waarin de actrice terugvalt na afloop van de voorstelling.
Het is voor mij duidelijk geworden, dat ‘de wereld [voor haar niet] ophield/ te bestaan als [de] ik sliep/’.

De kinderwereld met zijn sprookjesachtige fantasie komt op een aantal plaatsen in deze bundel naar voren, zoals in een gedicht als ‘Kinderdingen’: ‘Het leek alsof de bomen snikten van de regen/ die de bodem ontvankelijk had gemaakt/ en je zat verstopt onder een varen/ te kijken hoe je er niet was// tot ze kwamen, vader en moeder/’. Dat snikken van die bomen is een prachtige personificatie. Dit verstoppertje spelen vindt zijn waarde in het gevoelde vertrouwen tussen de ouders en het kind. Hoe vreemd de wereld zich soms ook aan de ik voordoet, de ik blijft telkens opnieuw zoeken naar dat vertrouwen en houvast uit de jeugd, vooral in de herinnering aan het verlies van de ander. Daarin ligt voor de ik het emotioneel fundament van haar bestaan, wat er ook gebeurt.

Arns werkt vaak met een gelijktijdigheid van gebeurtenissen uit heden en verleden, maar ook met de fenomeen dat de ik gelijktijdig denkt aan iets wat niets te maken heeft met hetgeen waarmee de ik bezig is. Dat geeft een interessante gelaagdheid aan haar gedichten die je weer even weghalen bij de anekdotische oppervlaktelaag.
In de eerste afdeling ‘Vreemde huizen kraken anders’ word je direct geconfronteerd met haar wijze van observeren, maar ook met wat zich thematisch in deze bundel gaat ontvouwen:

Bij het repareren van een dakkapel
valt je blik naar buiten op het groen
en het pad waarlangs je elke dag
je hakken zet. Wat je ziet is dit: een wereld

zonder jou erin en toch is dit jouw wereld
en alles wat je kent is daar: het huis,
de straat, het kind lacht/ kinderdingen uit zijn keel.

Jij staat op het trapje met spijkers in je mond
en wankelt; die over het tuinpad komt
hoort niet je roept, hoe je haar
van grote hoogte met je ogen roept.

Vanaf een trapje naar de wereld kijken die de jouwe is maar waar je je niet in bevindt, dat biedt een tweezijdigheid van perspectief die het mogelijk maakt werkelijkheid en een herinnering aan die werkelijkheid te laten samenvloeien. Dat brengt tevens verleden en heden weer bijeen. De jij is uit het perspectief verdwenen maar is er toch wel. De jij wankelt op het trapje. Degene die ‘over het tuinpad komt/ hoort niet hoe je haar roept, hoe je haar/ van grote hoogte met je ogen roept.//’. Deze plotse verdwijning van de jij leeft voort in de herinnering van de ander. Vanuit deze onuitwisbare ervaring ontwikkelt zich deze bundel door.

Dit perspectief van het verlies, het afscheid is denk ik een belangrijke drijfveer die Arns ertoe heeft aangezet te gaan schrijven over mensen die je misschien kent. Of beter gezegd, misschien wel niet blijkt te kennen. Ken je jezelf eigenlijk wel, is voor mij de onderliggende vraag geworden in deze bundel? Is het zoeken te midden van al die herinneringen aan mensen misschien niet een goede manier om jezelf terug te vinden? Ik lees deze gedichten als een hommage aan (een) geliefde(n), ook al heeft de ik zelf wel eens afstand gedaan, zo lezen we in het gedicht ‘Hoge hoed’, omdat het de ik nog altijd zwaar valt het afscheid een plaats te geven. Het dode konijn werd begraven naast ‘de vergeet-mij/-niet’/’. En toch ‘Kort daarop verliet ik jou.//’. Bovenal wil de ik niet vergeten en niet vergeten worden.

Het was in de eerste afdeling al aanwezig, maar in de tweede en derde afdeling ‘Big Sur’ en ‘Brieven van het eiland’ dringt zich de liefde voor de jij onontkoombaar aan je op. De ‘goesting’ naar liefde is volop in de bundel aanwezig: ‘het zachte walsen, het mondjesmaat/ proeven en iemand riep aan de trap hé// waar blijven jullie nou//’. Het wijnproeven dient in dit gedicht ‘Goesting’ als een metafoor voor de liefdeswals. ‘Zo was het dat hij op die koude nacht en vrouw besteeg,/’ zo staat er in het gedicht ‘Geboorte van de poëzie’, een lied over de driftige vereniging van een man en een vrouw, die uiteindelijk uitmondt in een jacht op de mammoet die hem zijn drift ontneemt en hem aanzet zijn woorden ‘oe oe’ op de rots te schrijven. Maar het was ook ‘een spel van de wilde jacht’. Poëzie schrijven is wellicht voor Arns een vorm van geversificeerde hartstocht, in lief en leed.

Er gaan nogal wat mannen en vrouwen naar boven ‘om iets met ritme te doen.’ De liefde laat haar onuitwisbare sporen achter. Zo ook in het titelgedicht van deze bundel, waarin de jij naar een foto tuurt waarop ze staat afgebeeld met een vroegere geliefde die haar deed denken ‘aan een ballon vol helium die je met een touwtje/ om je pols draagt. Hij kan het ook niet helpen, al die ruimte.//’. Die laatste versregel geeft zo’n sterke dubbelzinnigheid aan die kortstondige relatie waaraan zich al van meet af laat aflezen dat hij onbestaanbaar is. En toch leeft er nog het heimwee naar en na: ‘je zou zweren/ dat hij opstijgt, steeds als je wegkijkt.//’. Tegen beter weten in nog geloof hechten aan wat ooit even was. Dit soort gedichten over de liefde dragen een aantrekkelijke spanning in zich die verder reikt dan de observatie van iets wat in het verleden is gebeurd. Arns weet iets van de sensatie van een dergelijke escapade op te roepen. Daar past het Italiaanse ‘dolce far niente’ bij: het ijdele nietsdoen aan de Californische kusten: ’wij/ gingen zitten, werden deel van het geheel// dat anderen zagen die na ons/ het pad afdwaalden naar de rivier/’. Momenten waarin de tijd lijkt stil te staan.

Wat ik de hele bundel door als een grondhouding ben gaan ervaren, is wat er staat in het eerste gedicht ‘Perspectief’: ‘Wat je ziet is dit: een wereld// zonder jou erin en toch is dit jouw wereld/ en alles wat je kent is daar: het huis, de straat, het kind lacht/ kinderdingen uit zijn keel.//’ Dat de wereld bestaat buiten jezelf om. Het leven gaat door, kan bestaan buiten ons om, buiten die ander om, wat je ook hebt beleefd, zeker als het om de natuur gaat. Eenzelfde notie is te lezen in het titelgedicht van de bundel ‘Mensen die je misschien kent’: ‘Ook wat je niet ziet of hoort gebeurt: snelheid van licht/ deling van cellen, de spin die men plet in een stiltecoupé.//’ Vanuit die houding is het begrijpelijk dat de ik al observerend in verwondering om zich heen ziet. Ze zegt het ook in de derde afdeling in het gedicht ‘Grensgebied’: ‘Wat maakt het uit dat de straat geen perspectief heeft,/ evenwijdig loopt tot aan het eind/ – er is een verte waar geluid uit komt.//’. De lokroep van de poëzie. Die perspectiefloosheid houdt de verwondering en de herinnering juist in stand in plaats van dat zij haar ontneemt: ‘als we de huizen achter ons laten/ de nacht ons overmant,/ uit je mond de zilvermeeuw vliegt//’. Jonathan Livingstone Seagull (1970) van Richard Bach vliegt hier nog even door het beeld heen met zijn cultboek over hoe word ik en blijf ik gelukkig. Leef in het moment, zo lijkt ook hier haar motto.

Arns weet ons op een beeldrijke manier mee te nemen door de wereld van haar liefdesherinneringen. Haar gedichten zijn bovenal anekdotisch in aanvang en ontvouwen zich gaandeweg in een beschrijving met raffinement. In zulk soort uitwerkingen komt opnieuw de gelijktijdigheid van denken voor: ‘Het meisje van frituur Galaxy/ ruikt naar mayo en als ze met je praat/ kijkt ze naar je mond// terwijl hij aan Damascus denkt/ en aan die lente,/ het woeden in de grond.//’.
In haar laatste gedicht ‘Waarover ik nog moet schrijven’ geeft Arns aan waarover zij nog wil schrijven. Het geeft een interessant zicht op de wijze waarop de ik naar zichzelf kijkt: ‘Foto’s waarop ik figureer in andermans leven/ zonder te weten dat ik zo kan bestaan.//’. Bovenal dient de tijd voor dit soort eerlijkheid rijp te zijn, voordat we iets zien van onszelf en anderen van wat we nog niet eerder in beeld hebben gekregen: ‘Things that seemed right at the time.//’ […] ‘tot je het nog juiste antwoord geeft en de dag/ openbarst als een rijpe meloen.//’.
Wat dat aangaat kunnen we nog heel wat verrassende observaties van Arns verwachten met betrekking tot ervaringen en gebeurtenissen die ons heel vertrouwd kunnen voorkomen, maar ons ineens weer verrassend nieuw voor de geest gezet kunnen worden. Arns is druk bezig zich in de traditie van Paul van Ostaijen de ‘Gebruiksaanwijzingen’ van de lyriek eigen te maken in de werkelijkheid die haar fascineert en die ze ‘nog moet lezen/ om te weten hoe het werkt.//’.
Ze is een dichter met potentie waar we nog heel wat van te verwachten hebben.

***
Frouke Arns werd in 1964 geboren in het Duitse Handorf. Ze werd – Nederlands en Duits – tweetalig opgevoed. Na na haar middelbare schooltijd woonde ze in Israël en reisde ze rond in Azië. Zij studeerde Engelse Taal- en Letterkunde in Nijmegen. In 2009 werd zij voor Meander geïnterviewd door Jeroen Dera. In 2010 werd won zij de Meander Dichtersprijs en had zij een gesprek met Sander de Vaan. Naar aanleiding van de publicatie van haar debuutbundel sprak zij ook met Elly Woltjes.