Jaarverslag Stichting Literatuursite Meander

De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een breed publiek en een podium te vormen voor aankomende auteurs, voornamelijk gebruik makend van de mogelijkheden van internet. In 2017 deden we dit door: – de website van Meander en het daarbij behorende per e-mail verspreide Meandermagazine – de website bevat gedichten, interviews en recensies – de Meander Klassiekers – de Meander Dichtersprijs 2017 – de aanzet van de poëZiewedstrijd 2018 (gedichten met beeld) MEANDER EN MEANDERMAGAZINE meandermagazine.net en ezine.meandermagazine.net In 2017 verschenen de nummers 528 t/m 554 van het Meandermagazine. Het magazine werd elke twee weken verstuurd, behalve in de maanden juli en augustus. Aan het eind van het jaar waren er bijna 8.000 abonnees. De abonnees werden door het magazine op de hoogte gehouden van de nieuwste interviews, gedichten en recensies op de site. Rob de Vos was de samensteller van Meander. Hij ontwierp en onderhield de website. Yvonne Broekmans redigeerde de teksten. De voorronden van de Meander Dichtersprijs 2017 vervingen de tot dan gebruikelijke manier van kopij inleveren. De hoofdprijs, een bedrag van 350 euro, werd in juni 2017 aan Merel van Slobbe uitgereikt nadat een jury bestaande uit tal van dichters die in het verleden Meander sierden, tot een eindoordeel kwam. Vanaf juli 2017 kon iedere dichter zijn werk als kopij aanbieden; de beste gedichten werden gepubliceerd na beoordeling door Laura Demelza Bosma * Inge Boulonois * Tijs van Bragt * Yvonne Broekmans * Antoinette Sisto * Alja Spaan * Elly … Lees verder Jaarverslag Stichting Literatuursite Meander