Interview met Ellen Deckwitz

Dark verse van een jackpotwinnaar

 
Ellen Deckwitz (1982) is een bijzonder talent. Ze schrijft eigenzinnig werk en experimenteert met de voordracht van haar poëzie. Jeroen Dera nam een interview af met deze literaire duizendpoot.

Je volgt een onderzoeksmaster Literatuur en Cultuur. Waarin specialiseer je je?
In receptieonderzoek, actuele Amerikaanse letterkunde en continentale filosofie van de twintigste en eenentwintigste eeuw. Deze drie gebieden heb ik gecombineerd in mijn eindscriptie, die handelt over chronotopen in de Amerikaanse letteren en literaire kritiek naar aanleiding van 9/11.


Foto: Corné Sparidaens
In hoeverre ben jij een onderzoeker van je eigen poëzie? Zet je, met andere woorden, wel eens literatuurwetenschappelijke benaderingen in om inzicht te krijgen in je eigen gedichten, of om ze te verbeteren?
Je kunt de vraag beter omkeren: in hoeverre zet ik de manier waarop ik als dichter denk, in bij mijn onderzoeken? Via zowel het schrijven als lezen van poezie kun je buiten de box denken, hetgeen nuttig is voor mij als onderzoeker.
Ik doe uitsluitend onderzoek naar proza en prozareceptie. Ik begrijp proza, poëzie zit me te dicht op mijn eigen hersens. Je moet ook uitkijken om de bestaande theorieën los te laten op je eigen werk. Je loopt zo het gevaar dat je vanuit een concept gaat werken. Dan maak je poëzie-achtig werk, maar geen poëzie. Theorie blikt terug, poëzie problematiseert deze terugblik en blikt daardoor vooruit, richting hetgeen we nog niet kennen, hetgeen we nog niet hebben uitgesproken.

Wat is kenmerkend voor jouw poëzie?
Kort gezegd neigt mijn werk naar wat ik ‘dark verse’ noem. Er is een onderlaag van geweld en dood, maar ook een vrede daarmee. Ook probeer ik in mijn verzen ‘common sense’ te ondergraven en zo het geweld van taal aan te tonen. Verder spelen dingen die in mijn familie zijn gebeurd zeker een rol, maar dat ontdek ik vaak pas als ik een gedicht af heb. Mijn moeders ouders hebben bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog in een Jappenkamp gezeten. Er zijn hierdoor taboes in de familie, dingen waar we thuis niet zo snel over spreken. In het gedicht ‘de grootvader die ik niet had’ komt dat bovendrijven. Mijn opa werd ‘s nachts vaak schreeuwend wakker, maar heeft nooit willen vertellen wat hem was overkomen in de vier jaar dat hij in een kamp zat. In het gedicht probeer ik te herschrijven, spreek ik over zijn overlevingsdrang en de doodsdrift die daarmee gepaard gaat. En die zijn weerslag heeft gehad op de generaties na hem.
Tegelijkertijd gaat mijn poëzie niet direct over mezelf. Het grootste gedeelte van wat de ‘ik’ overkomt, is mij nooit overkomen. Neem het gedicht ‘flos’. Ik heb nog nooit een vriend gehad die zijn tandflos bij me vergat, alhoewel…. Ja, eentje deed dat, maar toen had ik het gedicht al geschreven. Toen krabde ik me wel even achter de oren en schreef vervolgens een gedicht waarin ik de jackpot win. Je weet maar nooit.

Als studente Literatuurwetenschap heb je al het een en ander gelezen. Wie zijn je favoriete auteurs? Oefenen ze ook invloed uit op wat jij schrijft?
Ik denk dat ik vóór mijn studietijd meer las dan tijdens. Grootste invloeden tijdens de puberteit waren Lucebert en Lodeizen. Songteksten van Tori Amos en theaterteksten van Peer Wittenbols maakten indruk. Later kwamen daar de Zweed Tomas Tranströmer en de IJslandse Gerður Kristný bij. Ze oefenen invloed op me uit, omdat ze laten zien hoe poëzie meer kan zijn dan een som der delen. Ze nemen thema’s die ver van elkaar af liggen en laten ze soepel in elkaar overlopen. Ik lees graag Anneke Brassinga en probeer een voorbeeld te nemen aan haar taalspel, de slimme enjambementen, de dieptes die ze via woorden aanboort. C.O.Jellema bewonder ik vanwege de wijze waarop hij het grootse met iets kleins kan vervlechten. Willem Thies, Mark Boog, Nachoem Wijnberg en Tsead Bruinja lees ik om die reden ook graag, én omdat zij de kracht van parlando tonen. ACG Vianen en Jan Glas vind ik zowel qua poëzie als voordracht geweldig.

Je draagt met veel genoegen voor uit je poëzie, zien we ook in filmpjes op Youtube. Daarbij experimenteer je ook met poëzie op muziek. Wat hebben die twee in jouw ogen met elkaar gemeen? En hoe stel je de muziek af op je gedichten – of werkt het andersom?
Muziek en poëzie hebben met elkaar gemeen dat ze ladingen, gevoelens en beelden oproepen. Soms kan dat elkaar versterken en is het product meer dan de som der delen. Vaker lijkt het een excuus om twee disciplines te mixen- met vaak wisselend resultaat. Maar heel soms word ik meegesleept door de combinatie van woorden met muziek. Er is dan sprake van immersie: woord en muziek versterken elkaar, er vindt een fusie plaats en er ontstaat iets dat noch taal, noch toon is. Tjitse Hofman is hier erg goed in, evenals Sieger MG.
Met mijn broer heb ik met deze twee media geëxperimenteerd. Hij maakt hiphopbeats en tijdens een koude winter besloten we het beiden over een andere boeg te gooien. Hij wilde graag eens een technonummer maken, ik wilde daar graag een gedicht op maken. Zo sloegen we aan het componeren en het schrijven en het resultaat was in mijn ogen geslaagd. Beide media versterkten elkaar. Muziek en tekst moet je tijdens het werkproces continu op elkaar afstemmen om het beste resultaat te verkrijgen.

Je hebt ook al voorgedragen met Ruth Koops van ‘t Jagt in een zogeheten poëziemarathon. Wat was de aanleiding daarvoor? En in hoeverre is poëzie iets wat je samen doet?
Aanleiding was dat ik voor de Groningse poëziemarathon Hollands Next Top Poet organiseerde en er light verse bij wilde hebben. Maar Ruth en ik stonden al vaker als het poëzieduo De Moordwijven op het podium, waarbij we cabaret mixen met poëzie. We hebben er inmiddels een theatertour op zitten. Leuk, maar ik merk dat ik ook graag in mijn eentje voordraag.
Poëzie is aan de andere kant altijd iets wat je samen doet. Het bestaat bij gratie van lezer of toehoorder. Het is in de eerste plaats communicatie. Daarvoor zijn meelezers, redacteuren onontbeerlijk. Maar ook het voordragen van poëzie kan prima met zijn tweeën. Het duo Kila en Babsie is hier een heel goed voorbeeld van. Ze versterken door hun samenspraak hun woorden. Ik ben momenteel bezig om werk te maken dat tweestemmig kan worden voorgedragen, maar dan via loops, in mijn eentje dus. Maar dat staat even op een laag pitje. Afstuderen, het schrijven van ‘normale’ poëzie, optreden en af en toe slapen kosten immers ook tijd…
De grootste van alle Chinese dichters

Du Fu: wonderkind en dichter

 
In de Chinese middeleeuwen regeerde gedurende bijna driehonderd jaar de luisterrijke dynastie van de Tang. De eerste eeuw van de Tang eindigde in de ‘verschrikkelijke jaren’, het terreurbewind van keizerin Wu. De tweede eeuw begon met glorie, vrede en welvaart. Maar halverwege werd de eeuw gebroken door een nietsontziende oorlog. In die tweede eeuw van de Tang leefde de dichter Du Fu (of Tu Fu, Toe Foe, 712-770). Hij wordt onder Chinese en westerse critici het vaakst genoemd als de grootste van alle Chinese dichters. Daan Bronkhorst vertaalde een reeks gedichten, waarvan wij er een aantal selecteerden.

Du Fu was een wonderkind. ‘Toen ik zes was, koesterde ik al heldhaftige gedachten. Mijn eerste gedicht ging over de feniks, de voorbode van een wijs bewind. Op mijn achtste begon ik te oefenen op kalligrafie in grote karakters. Met wat ik geschreven had kon ik al een hele tas vullen.’  Hij was een niet zo vooraanstaande dichter tijdens zijn leven. Daarna werd hij almaar bekender. Nu geldt hij als de grootste van alle Chinese dichters. In 756 was hij, in eigen woorden, ‘een grijsaard’, een overlevende van oorlog en hongersnood. Toen hij stierf liet hij 1457 gedichten na, veruit de meeste van ná 756.

Autobiografisch
Du Fu’s poëzie is voor een groot deel autobiografisch. Zijn gedichten beschrijven zijn jeugd als jongen van goeden huize die de omgeving verbaasde met gedichten waarin overmoed streed met melancholie, zijn tienjarig verblijf als keizerlijk ambtenaar in de hoofdstad van de Chang’an (Eeuwige Vrede) – de grootste en meest kosmopolitische stad die er ooit op aarde was geweest -, de verwoestende opstand in 755, die het rijk een slag toebracht die het nooit te boven zou komen, en de jaren van Du Fu’s ballingschap die eindigden met zijn dood in het verre zuiden.
Veel van zijn leven is te reconstrueren uit de meer dan veertienhonderd gedichten die van Du Fu zijn overgeleverd. En soms ook uit hofkronieken, officiële jaarboeken en andere documenten van de Tang.

Biografie

Een uitgebreide Engelstalige biografie is William Hung, Tu Fu, China’s Greatest Poet (1952). De favoriete Engelse Du Fu-vertalers van Bronkhorst zijn David Hinton en Kenneth Rexroth. De laatste schreef over Du Fu: ‘Ik heb mij dertig jaar lang met zijn poëzie doordrenkt en ik ben er zeker van dat hij mij een beter mens heeft gemaakt, als een morele persoon en als een waarnemend organisme.’ Verder hebben bijna alle grote vertalers van klassieke Chinese poëzie iets (soms veel) van Du Fu vertaald: Arthur Waley (vanaf 1918), Florence Ayscough, Edwin Pulleyblank, A.C. Graham, François Cheng, Stephen Owen, Rewi Alley, David Hawkes, A.R. Davis, Arthur Cooper. In het Nederlands publiceerde de hoogleraar sinologie Wilt Idema De verweesde boot (Meulenhoff, 1989), vertalingen van ongeveer honderd van Du Fu’s gedichten met korte biografische annotaties.

Samenstelling: Sander de Vaan

Gedichten

door Hedwig Selles (1968)
Ik was verdwaald,
op weg naar de man van het
maatwerk, die mij verzekerde, dat er ergens nog iets te vinden zou zijn

‘ziet, ik maak alle dingen nieuw’

mijn gedachten vielen elkaar in de rede,
kwaakten aanwijzingen
in navolging van de ratel in mijn kop
‘alle dingen nieuw’

-zijn handen lazen bevend van papier-
de eeuwig hulpeloze had hulp nodig

en ik geloofde in hem zoals ik in mijn moeder geloofde
Dogma

ze zeggen dat er niemand sterft vannacht
dus leggen we ons hoofd
ons hart, onze zwijgzaamheid,
of wat we nog aan woorden over hadden
op een stuk steen, jij eerst, ik ook,
ontspoord en uit de dag geveegd

door een andere zeggenschap, dan deze
zwijgzaamheid, pijn is een roofdier
in een strak en eentonig
landschap, dat door repetitio
de status krijgt van onbewezen,
maar waar

maar waar
Ik zwom de Marrowijne af
een fraai raadsel, dat mij had opgehoest
en – snoof ik als een hond? zo was ik ook
een hond, stok in het water
ik herinner me alles nauwgezet,
het was van een antieke eenvoud,
over opkomst en ondergang;
en zonder gevecht geen woorden;
mi gudu, zei ik langzaam,
om de afstand beter in te schatten
tussen vraatzucht en verrukking
tussen met liefde brokstukken passen
en het afzinken met wie ik samenviel, ik
hield mijn benen stil, mijn handen
werden losgeweekt

Gedichten

door Du Fu
Mooie vrouwen
10 april 752, hoffeest bij de Serpentinevijver in het Lotuspark.

Er is een frisheid in de lucht, dit Lentefeest.
Ik zie bij de rivier veel mooie vrouwen,
met verre blik, gesorteerde lachjes, zoet-werkelijk,
met verfijnde teint, symmetrie van vormen,
in zijden jurken geborduurd met gouden pauwen
of zilveren eenhoorns, schitterend in de lentezon.
Wat dat op hun hoofden is? Reigerveertooien
met jadebladeren die over hun slapen vallen.
Wat ze aanhebben? Mantels afgezet met parels
die hun lichamen volmaakt omsluiten.
Bij de Regenboogtent zie je familie van de ‘keizerin’,
onder hen haar twee zussen die men grote titels gaf.
Purperen kameelbult wordt geserveerd in azuren ketels,
op schalen van bergkristal komt blanke vis voorbij.
De eetstokjes van rinoceroshoorn kunnen het voedsel niet aan,
flitsende messen snijden voor niets verfijnde hapjes af.
Eunuchen in vliegende draf werpen niet eens stof op
als ze uit de hofkeukens telkens nieuwe zaligheden brengen.
Fluiten en trommen roepen klagelijk de geesten op,
maar de gasten en het gevolg verwijlen in voornaamheid.
Als laatste komt híj, te paard, in trage statie,
stijgt af onder het baldakijn, schrijdt over het brokaat,
wilgenkatjes sneeuwen als wit kroos neer –
en een blauwe vogel vliegt over, in zijn bek een rode lap.
Aan de hete handen van de macht brand je je snel:
kom niet nabij de woede van de Gevolmachtigde!Maannacht

Ver in dat godverlaten oord ziet zij
vannacht dezelfde maan; maar zonder mij.
Ik denk hier aan haar, en aan de kinderen,
weten zij nog wel iets van de hoofdstad?
De mist leent geur van haar natte haar,
de maan glans van haar blanke armen.
Wanneer staan we weer samen bij het raam
en laten die maan dezelfde tranen drogen?Ronselaar te Shihao

Op een avond kwam ik in Shihao,
die nacht deed een ronselaar zijn werk.
Een oude man ontkwam over de muur,
zijn oude vrouw kwam aan de deur.
De ronselaar schreeuwde van woede
en de oude vrouw jammerde terug.
Ik hoorde haar tegen hem zeggen:
‘Drie zoons deden dienst aan de grens,
een stuurde per koerier een brief
dat twee al zijn gevallen in de strijd.
De levenden stelen het leven,
maar de doden zijn weg voor altijd.
Geen man is er meer in mijn huis,
alleen mijn kleinkind, nog aan de borst,
zijn moeder is er nog niet vandoor,
al heeft ze geen draad meer aan haar lijf.
Ik ben een oude vrouw en niet sterk
maar laat mij vannacht met u meegaan,
als het leger ons zo nodig heeft
dan zal ik wel soldatenpap koken.’
De nacht duurde, je hoorde geen mens,
alleen soms wat gesmoorde snikken.
Bij dageraad ging ik weer op weg,
alleen de oude man zwaaide me na.De aanblik van de lente

Het rijk is een ruïne. Bergen
en rivieren, die zijn er nog.
En lente op de stadsmuur,
dicht gras, volle bomen.
Soms voel ik de pijn en huil ik
een paar tranen om de bloemen.
Soms voel ik me zo verlaten
dat van een vogelkreet mijn hart verspringt.

Drie maanden al branden de legervuren.
Een miljoen voor een brief van thuis!
Ik heb me zo het hoofd gekrabd
dat een haarspeld geen haar meer vindt.

voorjaar 757Genieten van de regen in een lentenacht


Goede regen kent haar eigen tijd,
zij verschijnt niet eerder dan de lente,
komt achter de wind heimelijk de nacht binnen,
spreidt geruisloos haar glans over de dingen.
Een weg door de vlakte met alleen zwarte wolken,
een boot op de rivier waar een kaars helder brandt,
rode wasemplekken aan de vroege ochtendhemel,
zware bloemen en zijden heren in de stad.
Ik treur niet dat de bloemen doodgaan,
ik ben bang dat als veldbloemen verwelken
de ouderdom mij opjaagt.
Vanzelf vallen welige takken verpulverd neer
terwijl tere blaadjes bespreken hoe ze
één voor één zullen opengaan.De wilg


De wilg bij de poort is jong en gracieus
precies de taille van een meisje van vijftien;
‘s ochtends zie ik weer de zin van het Al:
wilde wind rukte de langste tak af.Middernacht

De westertoren om middernacht beklommen,
duizend voet hoog, over glanzende treden.
Vallende sterren lichten op in het water,
een lage maan slaat putten in het zand.

Aan hun keus van bomen herken je de vogels,
aan hun diepten van zee de grote vissen.
Hemel en aarde zijn vol van hen die ik lief heb,
zwaarden en schilden maken hun brieven schaars.uit ‘De strooien hut’ (2)


Ieder die weet wat recht is, lijdt
en is woedend, nu alle recht is verloren.

Drie heren wedijveren om dit ene rijk
en miljoenen zijn hun aas en prooi.

In kongsi verdelen ze macht en privileges.
Zij bepalen wie moet worden gestraft.

Ze kwamen naar ons met hun martelwerktuigen
en keerden weer om naar hun zoete muziek.

Vrolijk pratend bevalen ze de slachtingen.
Stromen bloed vullen de lange straten.

Tot vandaag hoor je in wind en regen
het gehuil van waar de bijl heeft gezwaaid.

Laat ze jammeren, vrouwen en dieren,
dat is het vertier van deze beulen.

Wat waren de wetten en normen van de staat?
Deze: terreur, en dat de mensen lijden.


Du Fu – gedichten. Vertaling: Daan Bronkhorst.
Recensie van Als geen ander - Krijn Peter Hesselink

Hoe onvervreemdbaar wij zijn

Krijn Peter Hesselink
Als geen ander
Uitgever: Nieuw Amsterdam
2008
ISBN 9789046804346
€ 14,90
72 blz.

‘Ik denk steeds vaker aan je terug, al weet ik niet aan wie.’ De regel is afkomstig uit de debuutbundel van Krijn Peter Hesselink. Een dichtregel die bovendien illustratief is voor wat de lezer zoal krijgt voorgeschoteld. In Als geen ander is de dichter voortdurend in gesprek. Vaak met zichzelf, regelmatig met God, soms met een zomaar voorbij fietsende vrouw. In alle gevallen is het de ontmoeting met de onzichtbare ander waarnaar de dichter zoekt. En meer dan eens blijkt die ander, geen ander. Dat maakt de gedichten van Hesselink tot een zoeken, een onderzoeken naar hoe ik en jij, ik en de ander elkaar beïnvloeden, in elkaar overlopen, elkaar zijn.

Dat motief krijgt op veel plaatsen de vorm van een ongeduldig schaakspel in en met woorden. Met daarin die steeds terugkerende vraag: zeg me wie ik voor me heb. In ‘Op het lege kussen naast me’ klinkt dat zo:

‘Een paspoort, mijn naam
jouw foto, met aangehecht
dit schrijven: ik was
je paspoort kwijt, liefje, en omdat
ik echt vond dat ik jou was, ik
naar het stadskantoor
voor een nieuwe’
(…)

We zijn er getuige van hoe de ik-persoon op een goede dag besluit genoeg zichzelf te zijn om een paspoort aan te vragen. Het identiteitspapier is opeens in de meest letterlijke betekenis een bewijs van onvervreemdbaarheid geworden, als een verklaring van echtheid voor de houder. Eenmaal op het stadskantoor gearriveerd gaat het verder:

(…)

‘ze verklaren dat ik jou ben
ze verklaren dat je paspoort kwijt is

dan nog snel een foto laten maken en
klaar is kees, vind je
ook niet dat ik lijk?’

Ondanks de komische uitsmijter, broeit er in dit gedicht een onbehagen, een onzekerheid die ook op andere plaatsen meer of minder doorklinkt. Religie speelt daarin een rol. Juist de hoogtepunten in dit debuut vinden daar wat mij betreft hun oorsprong. Kijk naar de volgende zinnen uit ‘Ieder zijn eigen openbaring’: ‘nee, geen mensenzoon breekt zich/het hoofd of het lichaam/over wat daar kalmpjes wemelt’. De hoop op een messias, of een deus ex machina lijkt wat betreft Hesselink vervlogen. Toch spreekt hij verderop in het gedicht alsnog het verlangen uit naar de dag dat ‘een lieveheersbeestje zich neerlegt naast een bladluis’. Hij parodieert hiermee de Bijbelse profetie dat de leeuw en het lam ooit in vrede met elkaar zullen leven.

Dit gedicht is niet alleen mooi in eenvoud en goed getimed, maar wekt ook sympathie vanwege het tegenstrijdige denken en hopen dat erin tot uitdrukking komt.    

De timing springt ook elders in Als geen ander in het oog. Toevallig is dat niet. Hesselink publiceerde eerder al in een aantal poëzietijdschriften, maar kreeg vooral bekendheid door zijn optredens. In 2006 werd hij kampioen ‘slam poetry’. Zijn voorliefde voor het gesproken gedicht klinkt door in de eenvoud van zijn verzen. Bijvoorbeeld in het titelgedicht ‘Als geen ander’:

 ‘De lucht proeven
die je rond de lippen zweeft
die in je is geweest zoals
geen ander’
(…)

Veel gedichten in deze bundel zijn korte verhaaltjes die uit oneliners zijn opgebouwd en zich daardoor bij uitstek lenen voor de voordracht. Dat neemt niet weg dat de verzen ook op papier levensvatbaar zijn.

Hesselink weet zijn publiek te overtuigen. Tegelijk leunt de dichter wel erg sterk op dat ene thema dat hij beheerst, het spel tussen ik en jij. ‘Een woord nu ik gehoord ben, een vondeling nu ik mij gevonden heb, ja daarom heb ik mij verlaten.’ Het is een wankel evenwicht.
En Hesselink raakt nog weleens uit balans. De verwarring en verhaspeling van identiteiten is dan niet langer functioneel en wordt quasi-diepzinnig of ronduit irritant. ‘Ik dacht dat ik het bot was, de hond die mij begroef.’ Ach, een jonge hond moet kunnen kwispelen. Wie daarvan de charme inziet, houdt nog genoeg over om naar te luisteren en zich met Hesselink – al dan niet hardop – af te vragen hoe onvervreemdbaar wij zijn. 

***** 

Krijn Peter Hesselink (1976) is dichter, voordrachtskunstenaar en vertaler. In 2006 won hij het Nederlands kampioenschap Poetry Slam. Hollands Maandblad kende hem in 2008 een schrijversbeurs toe. Hij publiceerde onder meer in Krakatau, Lava, Armada en nrc.next en verzorgt elke zaterdag een radiogedicht als afsluitende ‘samenvatting’ van het radioprogramma Opium bij de VPRO.